Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Všeobecné informace VOŠ

obory vyšší odborné školy

požadavky na přijetí

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky pro přijetí. Do studijního oboru mohou být přijati studenti netrpící poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin. Zdravotní způsobilost doloží potvrzením na přihlášce příslušného registrujícího praktického lékaře.

přijímací řízení

Přijímací řízení má dvě části - talentová zkouška a pohovor - viz ukázku...
Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně jednotlivé zadané úkoly.

V letošním školním roce se bude konat přijímací řízení do obou oborů VOŠ. Design módních doplňků 82-41-N/20 (denní forma studia, 3 roky) a Konzervování a restaurování textilií 82-42-N/03 (kombinovaná forma studia, 4 roky).

Kritéria 2. kola přijímací řízení 2018 pro VOŠ Design módních doplňků naleznete zde.
Kritéria 2. kola přijímací řízení 2018 pro VOŠ Konzervování a restaurování textilií naleznete zde.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

organizace školního roku: VOŠ

Pro obor Konzervátorství a restaurátorství 2017/2018 ke stažení zde.
Pro obor Design módních doplňků 2017/2018 ke stažení zde.

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9