Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Všeobecné informace VOŠ

obory vyšší odborné školy

požadavky na přijetí

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky pro přijetí. Do studijního oboru mohou být přijati studenti netrpící poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin. Zdravotní způsobilost doloží potvrzením na přihlášce příslušného registrujícího praktického lékaře.

přijímací řízení

Přijímací řízení má dvě části - talentová zkouška a pohovor - viz ukázku...
Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně jednotlivé zadané úkoly.

V letošním školním roce se bude konat přijímací řízení do obou oborů VOŠ. Design módních doplňků 82-41-N/20 (denní forma studia, 3 roky) a Konzervování a restaurování textilií 82-42-N/03 (kombinovaná forma studia, 4 roky).

Kritéria 2. kola přijímací řízení 2018 pro VOŠ Design módních doplňků naleznete zde.
Kritéria 2. kola přijímací řízení 2018 pro VOŠ Konzervování a restaurování textilií naleznete zde.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

organizace školního roku: VOŠ

Pro obor Konzervátorství a restaurátorství 2017/2018 ke stažení zde.
Pro obor Design módních doplňků 2017/2018 ke stažení zde.

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9