Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Všeobecné informace VOŠ

obory vyšší odborné školy

požadavky na přijetí

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky pro přijetí. Do studijního oboru mohou být přijati studenti netrpící poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin. Zdravotní způsobilost doloží potvrzením na přihlášce příslušného registrujícího praktického lékaře.

přijímací řízení

Přijímací řízení má dvě části - talentová zkouška a pohovor - viz ukázku...

Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně jednotlivé zadané úkoly.

Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou aktuálně doplňovaná, pro rok 2017-18 je pro obor Design módních doplňků 82-41-N/20 plánován termín talentových zkoušek ve dnech 21. - 22. 6. 2017, termín přihlášek do 31. 5. 2017.

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017-18 pro denní formu studie vzdělávacího programu Design módních doplňků - 82-41-N/20. Kritéria pro I.kolo zde.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

organizace školního roku 2016/2017: VOŠ – Konzervování a restaurování textilií

Zimní období

7. 9. 2016 – 6. 1. 2017 výuka
9. 1. 2017 – 27. 1. 2017 zkouškové období

Letní období

1. 2. – 26. 5. 2017 výuka
29. 5. – 16. 6. 2017 zkouškové období

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9