Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro uchazeče o studium

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2017/2018 budou v naší škole dny otevřených dne 11.10.2017, 10.11.2017 a 11.11.2017.
Podrobnější informace naleznete zde.

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Pokud splní kritéria talentové zkoušky a přijímacího řízení více uchazečů, rozhodne o přijetí pořadí, určené počtem získaných bodů a dalšími, níže uvedenými požadavky. Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Informace k podání sdělení o výsledku talentové zkoušky účastníkům přijímacího řízení 1. kola (Leden 2018) zde.

Kritéria přijímacího řízení pro první kolo 2018/19 jsou ke stažení zde.
Výsledky přijímacího řízení 1. kolo 2018 naleznete zde.

10. ledna 2018 se koná 1. termín a 15. ledna 2018 se koná 2. termín 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 denní formu studia oboru vzdělávání Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů s talentovou zkouškou.
30. listopadu 2017 je poslední termín odevzdání přihlášek.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

Kulturně-historický test vzor Avzor B .

Přehled vyučovacích hodin oborů Textilního výtvarnictví zde a  oboru Modelářství a návrhářství oděvů zde.

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9