Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro uchazeče o studium

Dny otevřených dveří

V letošním školním roce 2018-2019 se uskuteční Dny otevřených dveří v termínech: 10. 10. 2018 od 14 - 18 hodin, 9. 11. od 12 - 18 hodin a 10. 11. 2018 od 9 - 14 hodin.
Bližší informace naleznete zde.
Budeme se na Vás těšit!

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Pokud splní kritéria talentové zkoušky a přijímacího řízení více uchazečů, rozhodne o přijetí pořadí, určené počtem získaných bodů a dalšími, níže uvedenými požadavky. Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 jsou ke stažení zde.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

Kulturně-historický test vzor Avzor B .

Přehled vyučovacích hodin oborů Textilního výtvarnictví zde a  oboru Modelářství a návrhářství oděvů zde.

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9