Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro uchazeče o studium

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2017/2018 budou v naší škole dny otevřených dne 11.10.2017, 10.11.2017 a 11.11.2017.
Podrobnější informace naleznete zde.

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Pokud splní kritéria talentové zkoušky a přijímacího řízení více uchazečů, rozhodne o přijetí pořadí, určené počtem získaných bodů a dalšími, níže uvedenými požadavky. Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Informace k podání sdělení o výsledku talentové zkoušky účastníkům přijímacího řízení 1. kola (Leden 2018) zde.

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo 2018 naleznete zde.
Výsledky přijímacího řízení 2. kolo 2018 naleznete zde.

10. ledna 2018 se koná 1. termín a 15. ledna 2018 se koná 2. termín 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 denní formu studia oboru vzdělávání Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů s talentovou zkouškou.
30. listopadu 2017 je poslední termín odevzdání přihlášek.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

Kulturně-historický test vzor Avzor B .

Přehled vyučovacích hodin oborů Textilního výtvarnictví zde a  oboru Modelářství a návrhářství oděvů zde.

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9