Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro uchazeče o studium

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2016/2017 budou v naší škole dny otevřených dne 12. 10. 2016 a 11. - 12.11. 2016. Informace a pozvánka ke stažení zde.

Přijímací řízení

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - II. kolo, které se uskuteční dne 30. března 2017 ke stažení zde.

Uzávěrka podávaní přihlášek do I. kola je 20. března 2017.

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - I. kolo, které se uskuteční ve dnech 5. a 9. ledna 2017 ke stažení zde.

Uzávěrka podávaní přihlášek do I. kola je 30. listopadu 2016.

Informace pro uchazeče - I. kolo do oborů střední školy pro školní rok 2017/18 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.

Výsledky přijímacího řízeni - 1. kolo - 1. termín 5.1.2017, 2. termín 9.1.2017 a náhradní termín 30.1.2017 TZ do oborů střední školy pro školní rok 2017/18 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Pokud splní kritéria talentové zkoušky a přijímacího řízení více uchazečů, rozhodne o přijetí pořadí, určené počtem získaných bodů a dalšími, níže uvedenými požadavky. Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Kulturně-historický test vzor Avzor B .

Přehled vyučovacích hodin oborů Textilního výtvarnictví zde a  oboru Modelářství a návrhářství oděvů zde.

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9