Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Všeobecné informace SUŠ

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

požadavky na přijetí

Textilní výtvarnictví

obor 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví

profil absolventa

Absolvent je vybaven všeobecnými i odbornými znalostmi a profesními dovednostmi, které mu umožňují v plném rozsahu zvládnout celý proces výtvarného návrhu, řemeslného a uměleckořemeslného zpracování a prezentace díla.

Jeho odborná erudice zahrnuje znalost dějin výtvarného umění a dějin užitého umění, znalost technologií textilních materiálů a odborné technologie týkající se specifik jednotlivých zaměření a jejich zpracování i pochopení zákonitostí výtvarné a řeme­slné tvorby. Ovládá odbornou terminologii jak v českém, tak v jednom světovém jazyce.

Získané profesní dovednosti jsou zaměřeny na:

možnosti uplatnění

Absolventi se uplatní v širokém spektru činností užitého výtvarného umění, především ve všech oblastech textilní tvorby, její prezentace a tradičních textilních řemeslech, ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času i v ochraně a distribuci kulturního dědictví, především jako:

Absolventi, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, mají předpoklady ke studiu na vyšších odborných školách a na vysokých školách podobného zaměření.

Modelářství a návrhářství oděvů

obor 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

profil absolventa

Absolvent Ateliéru oděvu disponuje souborem všeobecných i odborných znalostí, profesních dovedností a motivací, které mu umožňují zvládnout celý proces výtvarného návrhu, konstrukce, materiálového, technologického a uměleckořemeslného zpracování a prezentace díla.

Získá znalosti z dějin výtvarného umění a dějin odívání a módy, technologií textilních a oděvních materiálů a jejich zpracování v tvorbě oděvu, scénického kostýmu a módních doplňků, pochopení zákonitostí výtvarné a uměleckořemeslné tvorby. Bezpečně zvládne odbornou terminologii jak v českém, tak v jednom světovém jazyce.

Výuka je zaměřena na rozvinutí a kultivaci výtvarných schopností, osvojení řemeslné dovednosti potřebné k oděvní tvorbě a k uplatnění tradičních textilních technik při jeho výzdobě, tedy konstrukci střihů, šití oděvů, základní znalost ručních textilních řemesel. Ovládá základy počítačové grafiky, plně využívá informačních a komunikačních technologií. Orientuje se v oblastech ekonomiky, managementu kultury a podnikání.

možnosti uplatnění

Absolventi se uplatní ve všech oblastech oděvní tvorby, výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času, především jako:

Absolventi, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, mají předpoklady ke studiu na vyšších odborných školách a na vysokých školách podobného zaměření.

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9