Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro rodiče a žáky

informace pro rodiče a žáky školy

Školní rok 2017-18 pro žáky 1. - 4. ročníku všech oborů Střední umělecké školy textilních řemesel začíná dne 4. září 2017 od 8:00 hodin.

Zápis studentů 1 ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Design módních doplňků se koná dne 4.  září 2017 od 9:00 hodin.

Zápis studentů 4.  ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Konzervátorství a restaurátorství se koná dne 6. září 2017 od 9:00 hodin.

Adaptační kurz I. ročníku SUŠTŘ proběhne ve dnech 6. - 8. září 2017 v Centru Poddubí – Sázava. Na kurz je nutné mít vlastní spací pytel. Zálohu 1200Kč přineste již 4. 9. 2017 v hotovosti.

Plenéry 2. a 3. ročníků se uskuteční v různých termínech dle ročníku a zaměření v druhém týdnu zpravidla od 10. 9. - 16. 9. 2017.

Dokumenty ke stažení
Školní řád s  platností od 1. 4. 2015 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zdezde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015 zde.
Knihovna - seznam knih 2016zde.
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy zde.
Žádost o uvolnění žáka z vyučování zde.
Formulář pro odkoupení maturitní práce zde.
Roční plán školního roku 2017-2018 zde.
Rozvrh školního roku 2017-2018 zde.

informace pro rodiče a žáky prvního ročníku 2017/18

Seznamy pomůcek 15. června 2016
Povinné a doporučené učebnice pro teoretické předměty zde.
Pro Ateliér oděvu ke stažení zde a dodatek.
Pro Ateliér nových médií jsou ke stažení zde.
Pro Ateliér bytového designu jsou ke stažení zde.
Pro výtvarné techniky jsou ke stažení zde
Číslo účtu o.s. KRPŠ - 2900279499/2010 15.  června 2016
Sdělujeme rodičům a žákům budoucího prvního ročníku, že v průběhu měsíce srpna 2016 již mohou příspěvky do Klubu rodičů a přátel školy, o.s., ze kterých se hradí některé aktivity žáků zasílat na č.ú. 2900279499/2010.

maturitní zkoušky

informace pro ročník 2016/2017

Podzimní termín ústní maturitní zkoušky profilové i společné části je stanoven na pondělí 11. 9. 2017

informace pro ročník 2017/2018

Vyhlášení MZ školní rok 2017/2018
Vyhlášení profilových témat povinné a nepovinné části maturitní zkoušky zde. 4. září 2017
Vyhlášení témat státní maturitní zkoušky z CJL zde . 17. září 2017
PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9