Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro rodiče a žáky

informace pro rodiče a žáky školy

Školní rok 2018-19 pro žáky 1. - 4. ročníku všech oborů Střední umělecké školy textilních řemesel začíná dne 3. září 2018 od 8:00 hodin.

Zápis studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Design módních doplňků se koná dne 3. září 2018 od 10:30 hodin, 2. ročníku od 11:15 hodin.

Zápis studentů 1.  ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Konzervátorství a restaurátorství se koná dne 13. září 2018 od 16:00 hodin (výuka bude zahájena, pokud přijmeme dostatečný počet uchazečů v doplňkovém přijímacím řízení, bližší informace u zástupkyně VOŠ P. Czumalové).

Adaptační kurz I. ročníku SUŠTŘ proběhne ve dnech 5. - 7. září 2018.

Plenéry 2. a 3. ročníků se uskuteční v různých termínech dle ročníku a zaměření v druhém týdnu zpravidla od 10. 9. - 14. 9. 2018.

Dokumenty ke stažení
Školní řád s  platností od 1. 10. 2018 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zdezde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015 zde.
Knihovna - seznam knih 2016 zde.
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy zde.
Žádost o uvolnění žáka z vyučování zde.
Formulář pro odkoupení maturitní práce zde.
Roční plán školního roku 2018-2019 zde.
Rozvrh školního roku 2018-2019 zde a rozvrh platný od 15.10 do 14.12.2018 zde.

informace pro rodiče a žáky prvního ročníku 2017/18

Seznamy pomůcek 15. června 2016

Povinné a doporučené učebnice pro teoretické předměty zde.
Pro Ateliér oděvu ke stažení zde a dodatek.
Pro Ateliér nových médií jsou ke stažení zde.
Pro Ateliér bytového designu jsou ke stažení zde.
Pro Ateliér textilního designu jsou ke stažení zde.
Pro výtvarné techniky jsou ke stažení zde

Číslo účtu o.s. KRPŠ - 2900279499/2010 15.  června 2016
Sdělujeme rodičům a žákům budoucího prvního ročníku, že v průběhu měsíce srpna 2016 již mohou příspěvky do Klubu rodičů a přátel školy, o.s., ze kterých se hradí některé aktivity žáků zasílat na č.ú. 2900279499/2010.

maturitní zkoušky

informace pro ročník 2017/2018

Termín ústní podzimní maturitní zkoušky státní i profilové části je stanoven na úterý 18. 9. 2018.

informace pro ročník 2018/2019

Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019
Vyhlášení profilových témat povinných i nepovinných maturitních profilových zkoušek zde. 31. srpna 2018
ČJL seznam četby k maturitě zde. 8. září 2018
ČJL tabulka pro vytvoření vlastniho seznamu literárních děl k maturitě zde. 7. září 2018
Témata maturitní zkoušky z anglického jazyka zde. 10. září 2018
PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9