Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro rodiče a žáky

informace pro rodiče a žáky školy

Školní rok 2017-18 pro žáky 1. - 4. ročníku všech oborů Střední umělecké školy textilních řemesel začíná dne 4. září 2017 od 8:00 hodin.

Zápis studentů 1 ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Design módních doplňků se koná dne 4.  září 2017 od 9:00 hodin.

Zápis studentů 4.  ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Konzervátorství a restaurátorství se koná dne 6. září 2017 od 9:00 hodin.

Adaptační kurz I. ročníku SUŠTŘ proběhne ve dnech 6. - 8. září 2017 v Centru Poddubí – Sázava. Na kurz je nutné mít vlastní spací pytel. Zálohu 1200Kč přineste již 4. 9. 2017 v hotovosti.

Plenéry 2. a 3. ročníků se uskuteční v různých termínech dle ročníku a zaměření v druhém týdnu zpravidla od 10. 9. - 16. 9. 2017.

Dokumenty ke stažení
Školní řád s  platností od 1. 4. 2015 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zdezde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015 zde.
Knihovna - seznam knih 2016zde.
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy zde.
Žádost o uvolnění žáka z vyučování zde.
Formulář pro odkoupení maturitní práce zde.
Roční plán školního roku 2017-2018 zde.
Rozvrh školního roku 2017-2018 zde.

informace pro rodiče a žáky prvního ročníku 2017/18

Seznamy pomůcek 15. června 2016

Povinné a doporučené učebnice pro teoretické předměty zde.
Pro Ateliér oděvu ke stažení zde a dodatek.
Pro Ateliér nových médií jsou ke stažení zde.
Pro Ateliér bytového designu jsou ke stažení zde.
Pro Ateliér textilního designu jsou ke stažení zde.
Pro výtvarné techniky jsou ke stažení zde

Číslo účtu o.s. KRPŠ - 2900279499/2010 15.  června 2016
Sdělujeme rodičům a žákům budoucího prvního ročníku, že v průběhu měsíce srpna 2016 již mohou příspěvky do Klubu rodičů a přátel školy, o.s., ze kterých se hradí některé aktivity žáků zasílat na č.ú. 2900279499/2010.

maturitní zkoušky

informace pro ročník 2016/2017

Podzimní termín ústní maturitní zkoušky profilové i společné části je stanoven na pondělí 11. 9. 2017

informace pro ročník 2017/2018

Vyhlášení MZ školní rok 2017/2018
Vyhlášení profilových témat povinné a nepovinné části maturitní zkoušky zde. 4. září 2017
Vyhlášení témat státní maturitní zkoušky z CJL zde . 17. září 2017
PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9