Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace pro rodiče a žáky

informace pro rodiče a žáky školy

Školní rok 2016/2017 pro SUŠTŘ začíná 1. září 2016 v 8.00 hod.
Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/2017 proběhnou ve dnech 12. října 2016 a 11.-12. listopadu 2016. Pozvánka a informace zde.
Dokumenty ke stažení
Školní řád s  platností od 1. 4. 2015 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zdezde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015zde.
Knihovna - seznam knih 2016zde.
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy zde.
Žádost o uvolnění žáka z vyučování zde.
Formulář pro odkoupení maturitní prácezde.
Roční plán školního roku 2016-2017zde.
Rozvrh školního roku 2016-2017 zde. Rozvrh školního roku 2016-2017 od 7.12.2016 zde.

informace pro rodiče a žáky prvního ročníku 2016/17

Seznamy pomůcek 15. června 2016
Povinné a doporučené učebnice pro teoretické předměty zde.
Pro Ateliér oděvu ke stažení zde a dodatek.
Pro Ateliér nových médií jsou ke stažení zde.
Pro Ateliér bytového designu jsou ke stažení zde.
Pro výtvarné techniky jsou ke stažení zde
Číslo účtu o.s. KRPŠ - 2900279499/2010 15.  června 2016
Sdělujeme rodičům a žákům budoucího prvního ročníku, že v průběhu měsíce srpna 2016 již mohou příspěvky do Klubu rodičů a přátel školy, o.s., ze kterých se hradí některé aktivity žáků zasílat na č.ú. 2900279499/2010.

maturitní zkoušky

informace pro ročník 2016/2017

Vyhlášení MZ školní rok 2016/2017
Vyhlášení profilových témat povinné a nepovinné části maturitní zkoušky zde. 1. září 2016
Vyhlášení témat státní maturitní zkoušky z CJL zde a z AJ zde. 20. září 2016
PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9