Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Dokumenty ke stažení

Školní řád s  platností od 1. 10. 2018 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2018 zdezde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015 zde.
Knihovna - seznam knih 2016 zde.
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy zde.
Žádost o uvolnění žáka z vyučování zde.
Formulář pro odkoupení maturitní práce zde.
Roční plán školního roku 2019-2020 zde.
Rozvrh školního roku 2019-2020 zde.
PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9