SD 2017

Přihláška: Studentský design 2017

Jeden studentský projekt = jedna přihláška.
IČO školy:
Škola:
Kategorie:
Zde vyberte zda je autor práce jediný, či zda jde o kolektiv autorů:
:
Ročník studia:
Obor studia:
Název práce:
Anotace:
(max. 256 znaků)
Rozměr práce: (ŠxV[xH])
Vznik práce:
Použitý materiál:
Počet kusů:
Požadavky na soutěžní práce, dokumentaci a jejich adjustaci.
Pokyny pro instalaci:
(max. 256 znaků)
Přiložené fotografie:Jak nahrávat obrázky.

Vedoucí práce:
E-Mail:
Web školy:
Odkaz na zálohovou fakturu 2. kola Studentského designu 2017 ke stažení: zde

Nahrávání obrázků

Nahrajte maximálně 3 obrázky k exponátu (jedná-li se o sérii objektů, pak můžete nahrát 5 fotografií).

Pojmenujte nahrávané obrázky ve tvaru: IČO_novak01.jpg

IČO = IČO školy (viz první položka formuláře)
podtržítko
novak01 = příjmení studenta a číslo fotky (bez háčků a čárek)

Obrázky prosím nahrávejte ve formátu JPG
Delší rozměr obrázku 20 cm (při rozlišení 300dpi).
Velikost jednoho souboru by neměla přesáhnout velikost 9 MB.

Požadavky na soutěžní práce, dokumentaci a jejich adjustaci

Nominované práce se do soutěže přijímají jako originály (M1:1) nebo v podobě modelů. Doporučuje se připojit grafický panel (poster), dokumentující danou práci, popřípadě portfolio (jedná se o nepovinné přílohy).

a) Rozměry posterů: 70 x 100 cm - nalepené na pevné podložce se zavěšením 1 cm pod horním okrajem (vzhledem k jednotnému vzhledu výstavy prací není možné použít tradiční „kliprámy“ se sklem nebo plexi-sklem)

b) Rozměry portfolií: libovolné

c) Požadavky na multimediální práce: Prezentace filmů ve formátech MOV; MP4; AVI v rozlišení 720p nebo 1080p, atypické projekty po domluvě.

d) Požadavky pro závěrečnou expedici exponátů: Veškeré práce budou po skončení soutěžní přehlídky dne 5. 4. 2017 pořádající školou opět zabaleny a vráceny během jednání Asociace (do 12:00 hodin dne 6. 4. 2017), proto jednotlivé účastníky soutěže žádáme o pečlivé a zodpovědné zabalení prací, opatřené seznamem příloh a čitelné označení obalů prací NÁZVEM ŠKOLY, JMÉNEM STUDENTA, KATEGORIÍ (do které je práce přihlášená).

Práce nejsou pro hodnocení porotou a vystavení pojištěny.