Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Studentský design

logo Studentský design 2017

27. ročník soutěže Studentský design 2017 se koná pod záštitou náměstka ministryně školství a člena vlády prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. a radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové

anotace

Studentský design 2017 je celostátní soutěžní přehlídkou prací žaků a studentů středních a vyšších odborných škol s  výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Této soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit žáci a studenti studující na území ČR bez ohledu na státní příslušnost a absolventi, kteří ukončili studium v roce 2015 nebo v roce 2016. Soutěž je dvoustupňová, v prvním základním kole jednotlivé školy vybírají a nominují studentská díla, která přihlásí do celostátního/ústředního kola. Soutěží se v pěti základních kategoriích: Produktový design; Grafický design; Multimediální tvorba; Oděv – textil – obuv; Sklo. Oceňuje se zejména funkčnost propojení autorské ideje a její realizace, a to jak po stránce výtvarné, tak technického provedení. Práce v jednotlivých kategoriích hodnotí jmenovaní porotci.
Všechny nominované studentské práce budou zpřístupněny veřejnosti od čtvrtka 9. 3. 2017 v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA, Praha 1. do úterý 4. 4. 2017 včetně (pro účastníky jednání Asociace do 5. 4. 2017) a poté 30 nejlepších prací se účastní podzimní přehlídky Designblok v Praze. Exponáty budou publikovány v tištěné podobě ve formě bulletinu/brožury a ke zhlédnutí na webových stránkách všech zúčastněných škol.

kategorie

Produktový design (PD)
– nábytek; – tvarování strojů a  nástrojů; – hračky, loutky; – hudební nástroje; – interiérová tvorba a výstavnictví; – keramika, porcelán; – kov a šperk; – obalový design
Grafický design (GD)
– grafický design; – knihy; – písmo; – ilustrace; – vizuální styl
Multimediální tvorba (MUT)
– animace; – webové stránky; – počítačové hry; – audiovizuální práce
Oděv – textil – obuv (OTO)
– oděv; – textil; – obuv; – módní doplňky
Sklo (SK)
– sklo

harmonogram

28. 11. 2016
Vyhlášení školního/základního kola
1. 12. 2016 – 27. 1. 2017
I. školní/základní kolo – organizují jednotlivé školy samostatně
16. 1. 2017
Vyhlášení celostátního/ústředního kola
8. 2. 2017
Uzávěrka přihlášek celostátního/ústředního kola
20. 2. – 27. 2. 2017
Návoz exponátu do VOŠTŘ a SUŠTŘ Praha 1, U Půjčovny 9
8. 3. 2017
Hodnocení komisařů - Galerie kritiků, PALÁC ADRIA, Jungmannova 31, 110 00 Praha 1
9. 3. – 4. 4. 2017
Přehlídka prací celostátní soutěže v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA
6. 4. 2017
Vyhlášení laureátů soutěže Studentský design 2017
5. a 6. 4. 2017
Zasedání Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR v Praze

tisková zpráva

Jedná se o 27. ročník celostátní soutěže s názvem Studentský design 2017, která je podporována od roku 2012 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazena jako soutěž v sekci 1.2.2 s číslem B) Umělecké soutěže. Této soutěžní přehlídky se vždy účastní více jak 35 vyšších a středních škol z Asociace škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory z celé České republiky. Každoročně pořádaná reprezentativní přehlídka studentského designu umožňuje jak zúčastněným školám, tak široké veřejnosti, porovnat kvalitu a vyspělost výtvarného a umělecko-řemeslného vzdělávání. V celostátním kole předpokládáme účast asi 180 vybraných uměleckých prací ze všech výtvarných a uměleckořemeslných studijních oborů. Jsou zde zastoupeny sekce: produktový design, grafický design, oděv – textil – obuv, sklo a multimediální tvorba. Vyvrcholením celé soutěže bude nejen uspořádání výstavy výše zmíněných exponátů po dobu 1 měsíce (9. 3. - 4. 4. 2017) v Paláci ADRIA v Praze, ale také vyhlášení nejlepších 30 prací – laureátů soutěže, kteří se pak budou prezentovat na podzim 2017 v rámci výstavy Designblok.

laureláti

dokumenty ke stažení

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9