Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Textilní řemesla v oděvní tvorbě

Obor nahrazen novým zaměřením

Design módních doplňků

profil absolventa

Absolvent vyššího odborného studia Design módních doplňků disponuje souborem znalostí, profesních dovedností a motivací, které mu umožňují v plném rozsahu zvládnout celý proces od výtvarného návrhu, konstrukce, řemeslného a uměleckořemeslného zpracování a  prezentace díla, spojujícího současný doplněk oděvu i interiéru s tradicí textilních uměleckým řemesel a jejím dnešním uplatněním. A to včetně základů managementu kultury a podnikání.

možnosti uplatnění

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní odborníci v oblastech oděvní i  interiérové tvorby a tradičních textilních řemesel. Ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času a v ochraně a distribuci kulturního dědictví jako:

charakteristika oboru

Obsah vzdělávacího programu se řídí dvěma základními kritérii, která lze jednoduše pojmenovat jako integraci a proporčnost. Spojuje je proces tvorby oděvního či bytového textilního díla s využitím rukodělných textilních technik od prvotního zachycení výtvarné myšlenky po řízení "života" díla po jeho dokončení. Kritérium integrace vyjadřuje také spojení řemesla a umění.

Studijní program zahrnuje čtyři základní složky: výtvarnou, která rozvíjí a kultivuje výtvarné schopnosti spektrem výtvarných prostředků od figurální kresby po kresby návrhové; druhá se týká řemeslných dovedností, potřebných k tvorbě a třetí zahrnuje bezpečné zvládnutí tradičních textilních řemesel: paličkované krajky, šité krajky, ruční výšivky, ručního tkaní a tisku. Čtvrtá se zabývá základními formami prezentace díla textilního a oděvního umění: návrh plakátu, pozvánky, letáku či webové prezentace. Absolvent ovládá základy počítačové grafiky. Orientuje se v problematice modelingu, výstavní a mediální prezentace. Zvládá základy fotografie, včetně zpracování digitální fotografie. Absolvent je pro svou profesi vybaven také dobrou orientací v oblastech práva, ekonomiky, managementu kultury a podnikání, public relations.

oborová galerie

učební plán

Povinné předměty

Cizí jazyk: anglický

Dějiny výtvarného umění

Technologie oborová

Konstrukční a praktická příprava

Tradiční textilní řemesla

Řemeslné techniky doprovodné

Výtvarná příprava

Navrhování

Ateliérová tvorba

Vizuální prezentace

Podnikatelské a zaměstnanecké minimum

Specializační semináře

Odborná praxe

Přehled vyučovacích hodin ke stažení zde.

Cizí jazyk: anglický

rozšiřuje komunikační a studijní kompetence především o odbornou terminologii,
výbavu pro profesní komunikaci a samostatné studium odborné literatury.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 2 zk 2 zk | 2 zk 2 zk | 2 zk 2 zk

Dějiny výtvarného umění

rozšiřují a prohlubují středoškolské znalosti z dějin umění o užité umění, především textilní a oděvní tvorby. Vedle podstatné poznatkové báze poskytují také bohatý zdroj inspirace a oporu reflexe vlastní tvorby.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 2 zk 2 zk | 3 zk 3 zk | 3 zk 3 zk

Technologie oborová

poskytuje ucelenou sumu poznatků, zkušeností a praktických dovedností, které dovolují kvalifikovaný výběr materiálů a postupů pro vlastní tvorbu.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 2 zk 2 zk | 2 zk - 2 zk - | 2 zk 2 zk

Konstrukční a praktická příprava

dává komplexní teoretickou a praktickou přípravu k realizaci vlastního návrhu. Vede ke zvládnutí všech dovedností k vytvoření kompletní konstrukční dokumentace a to jak ručně, tak pomocí aplikačního počítačového programu.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 2 zk 4 zk | 1 zk 3 zk | 0 - 0 -

Tradiční textilní řemesla

dovádějí studenty k úplnému zvládnutí ruční paličkované krajky, šité krajky, ruční výšivky, ručního tkaní a ručního tisku na úroveň schopnosti realizace vlastního návrhu a plného osvojení možností těchto technik v současné tvorbě.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 10 zk 10 kz | 12 zk 12 zk | 0 - 0 -

Řemeslné techniky doprovodné

prohlubují a rozšiřují znalosti tradičních textilních řemeslných technik o  další materiály a technologické postupy. Hlavním cílem je připravit studenta na samostatnou aplikaci řemeslných technik při tvorbě módních oděvních a  bytových doplňků.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 4 zk 4 zk | 4 zk 4 zk | 0 - 0 -

Výtvarná příprava

kultivuje výtvarné schopnosti studentů ve všech základních disciplínách, prohlubuje osvojení výtvarné gramatiky a syntaxe. Představuje účinnou propedeutiku pro ostatní výtvarné disciplíny i cenný instrument vlastní tvorby.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 3 zk 3 zk | 3 zk 3 zk | 0 - 0 -

Ateliérová tvorba

představuje spínající dílnu, kde každý ze studentů vytváří oděvní dílo s použitím tradičních textilních řemesel od návrhu po konečnou realizaci. Individuálně vedenou tvorbu doprovází teoretická výuka, diskuse a konzultace.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 0 - 0 | 0 - 0 | 20 zk 20 zk

Vizuální prezentace

zahrnuje spektrum základních znalostí a dovedností, které souvisejí s dnes diskutovaným konceptem vizuální gramotnosti. Pro budoucí uplatnění vybavuje studenty osvojením prostředků pro dokumentaci a prezentaci jejich tvorby od fotografie po propagační grafiku a modeling.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 4 zk - 4 zk | 3 zk - 3 zk | 4 zk - 4 zk

Podnikatelské a zaměstnanecké minimum

vybavuje studenty praktickými znalostmi pro samostatné podnikání a zaměstnání od relevantních předpisů přes vedení firemní administrativy po marketing a public relations.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 0 - 0 - | 0 - 0 - | 2 zk - 2 zk

Specializační semináře

umožňují studentům specializovat se podle individuálního zájmu buď na bytový design či oděvní tvorbu.

Počet hodin v týdnu období a forma hodnocení: 2 zk 2 zk | 2 zk 2 zk |2 zk 2 zk

Odborná praxe

Studium bude doplňováno praxemi v oděvních ateliérech, v divadelních kostymérnách, muzeích a galeriích, při výuce lze využívat i školních dílen a depozitáře, kde je k dispozici řada špičkových děl českého textilního, zvláště krajkářského umění evropské úrovně.

Počet hodin v období a forma hodnocení: 0 - 80 z | 0 - 40 z | 0 - 0 -

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9