Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Kurzy

V roce 2016/2017 opět nabízíme žákům, studentům i dospělým večerní kurzy ve výtvarných a řemeslných oborech.

Kurzy organizujeme každý rok, konají se jedenkrát týdně, obvykle od 17.00 hod. ve školních ateliérech a  dílnách.

Do kurzu se můžete přihlásit (po dohodě s lektorem i  v  průběhu konání kurzu) elektronickou poštou příp. telefonicky - viz níže na uvedené adresy lektorů nebo při osobní návštěvě v  době konání kurzu. Výši školného a číslo účtu pro úhradu obdržíte u lektora; platba v hotovosti je možná.

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme tyto večerní kurzy:

Kurz připravného kreslení | 3 hod. | lektor MgA. David Pešat

Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností studenta. Je vhodný pro začátečníky tak i pro mírně pokročilé. Je koncipován pro širokou veřejnost, přesto hlavním cílem zůstává kvalitní příprava studentů na studium středních a vysokých uměleckých škol. Nedílnou součástí kurzu jsou i konzultace vlastních prací studenta a jejich začlenění do osobního projevu. Student se seznámí se základními výtvarnými technikami ( uhel rudka, pastel),
a to jak v oblasti kresby. tak i malby( akvarel, tempera). Tématické oblasti jsou zadávány od klasických zátiší
přes portréty až k malbě celé figury. Výtvarné potřeby jsou vždy k dispozici na každé hodině a zajišťuje je lektor.
Začínáme od 5.10. 2016 v  určený den vždy od 17.00 do 20.00 hod. v kreslírně ve 2.  patře školy
Cena: 3800,- Kč
Kontakt pro zájemce: davidpesat@seznam.cz, mobil: 721 822 245.

Kurz šití pro začátečníky i pokročilé | 3 hod. | lektor Ing. Pavla Švorcová

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit šít na klasickém domácím šicím stroji (jednojehlový dvounitný stroj) a na speciálním začišťovacím stroji (overlocku). Účastníci kurzu se naučí ovládat a  jednoduše seřizovat běžný šicí stroj, začišťovat okraje na speciálním stroji a  pro usnadnění šicího procesu používat žehlící zařízení. Vytvoří si vzorník různých druhů ručních stehů a  strojových švů, které budou používat při další práci. Poradí si s  jednoduchými prvky používanými při hotovení textilních bytových výrobků a oděvů (začištění okrajů rovných a tvarovaných dílů, rozparky na zapínání, zpracování rohů a oblouků, hotovení poutek, vyšívání dírek a přišívání knoflíků a dalších prvků). Jednotlivé prvky si vyzkouší na výrobcích, jako jsou povlaky na polštáře, prostírání, zapínací pouzdra, kapsáře a  dekorační předměty.
Textilní materiál na procvičování prvků bude k  dispozici, materiál na finální výrobky si kurzisté zajistí ze svých zdrojů.
Kurz v 1. pololetí bude probíhat ve 12ti lekcích od začátku října 2016 do konce ledna 2017.
Předpokládaný počet účastníků (kurzistů): 6 - 8 osob Místo konání: učebna č . 407, 4.  patro
Den a  čas kurzu: pondělí 17-20 hodin
Zaváděcí cena: 4200,- Kč (12 lekcí)
Kontakt pro zájemce: pavla.svorcova@textilniskola.cz, mobil: 773 892 063

obecné informace

Bližší informace o kurzech poskytnou jednotliví lektoři ( viz Kontakty ).

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9