Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Kurzy

V roce 2017/2018 opět nabízíme žákům, studentům i dospělým večerní kurzy ve výtvarných a řemeslných oborech.

Kurzy organizujeme každý rok, konají se jedenkrát týdně, obvykle od 17.00 hod. ve školních ateliérech a  dílnách.

Do kurzu se můžete přihlásit (po dohodě s lektorem i  v  průběhu konání kurzu) elektronickou poštou příp. telefonicky - viz níže na uvedené adresy lektorů nebo při osobní návštěvě v  době konání kurzu. Výši školného a číslo účtu pro úhradu obdržíte u lektora; platba v hotovosti je možná.

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme tyto večerní kurzy:

Kurz připravného kreslení | 3 hod. | lektor MgA. David Pešat

Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností studenta. Je vhodný pro začátečníky tak i pro mírně pokročilé. Je koncipován pro širokou veřejnost, přesto hlavním cílem zůstává kvalitní příprava studentů na studium středních a vysokých uměleckých škol. Nedílnou součástí kurzu jsou i konzultace vlastních prací studenta a jejich začlenění do osobního projevu. Student se seznámí se základními výtvarnými technikami ( uhel rudka, pastel),
a to jak v oblasti kresby. tak i malby( akvarel, tempera). Tématické oblasti jsou zadávány od klasických zátiší
přes portréty až k malbě celé figury. Výtvarné potřeby jsou vždy k dispozici na každé hodině a zajišťuje je lektor.
Začínáme od 4.10. 2017 ve středu vždy od 17.00 do 20.00 hod. v kreslírně ve 2. patře školy.
Informace o kurzu jsou ke stažení zde.
Cena: 4000,- Kč
Kontakt pro zájemce: davidpesat@seznam.cz, mobil: 721 822 245.

Kurz konstrukce a střihu | 2 hod. | lektor Ing. Pavla Švorcová

Kurz je určen pro začátečníky případně mírně pokročilé. Účastníci kurzu se naučí:

Kurz v 1. pololetí bude probíhat ve 12ti lekcích od začátku října 2017 do konce ledna 2018.
Předpokládaný počet účastníků (kurzistů): 6 - 10 osob
Místo konání: učebna č . 105, 1.  patro
Den a  čas kurzu: čtvrtek 17-19 hodin
Cena: 2700,- Kč (12 lekcí)
Kontakt pro zájemce: pavla.svorcova@textilniskola.cz, mobil: 773 892 063

obecné informace

Bližší informace o kurzech poskytnou jednotliví lektoři ( viz Kontakty ).

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9