Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Kurzy

V roce 2018/2019 opět nabízíme žákům, studentům i dospělým večerní kurzy ve výtvarných a řemeslných oborech.

Kurzy organizujeme každý rok, konají se jedenkrát týdně, obvykle od 17.00 hod. ve školních ateliérech a  dílnách.

Do kurzu se můžete přihlásit (po dohodě s lektorem i  v  průběhu konání kurzu) elektronickou poštou příp. telefonicky - viz níže na uvedené adresy lektorů nebo při osobní návštěvě v  době konání kurzu. Výši školného a číslo účtu pro úhradu obdržíte u lektora; platba v hotovosti je možná.

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme tyto večerní kurzy:

Kurz připravného kreslení | 3 hod. | lektor MgA. David Pešat

Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností studenta. Je vhodný pro začátečníky tak i pro mírně pokročilé. Je koncipován pro širokou veřejnost, přesto hlavním cílem zůstává kvalitní příprava studentů na studium středních a vysokých uměleckých škol. Nedílnou součástí kurzu jsou i konzultace vlastních prací studenta a jejich začlenění do osobního projevu. Student se seznámí se základními výtvarnými technikami ( uhel rudka, pastel),
a to jak v oblasti kresby. tak i malby( akvarel, tempera). Tématické oblasti jsou zadávány od klasických zátiší
přes portréty až k malbě celé figury. Výtvarné potřeby jsou vždy k dispozici na každé hodině a zajišťuje je lektor.
Kurz probíhá od 3.10. 2018 do 30.1. 2019 ve středu vždy od 17.00 do 20.00 hod. v kreslírně ve 2. patře školy.
Informace o kurzu jsou ke stažení zde.
Cena: 4000,- Kč
Kontakt pro zájemce: davidpesat@seznam.cz, mobil: 721 822 245.

Kurz košíkářských technik | 3 hod. | lektorka MgA. Barbora Hrdinová

Kurz je zaměřen zejména na pletení z vrbového proutí, dále též na tvorbu z přírodních pletiv jako jsou pedig, ratan, hyacint, mořská tráva, sláma, šustí aj. Je koncipován pro širokou veřejnost a je vhodný pro začátečníky i pokročilé košíkáře. Účastníci se seznámí se základními košíkářskými technikami a postupy při vytváření klasických košů nebo předmětů dle vlastního návrhu ať užitného či dekorativního charakteru. Výhodou pravidelného setkávání v tříhodinových blocích je upevňování košíkářských dovedností a možnost realizace časově náročnějších výrobků (kočárek, piknikový koš, demižon, prádelní koš aj.). Materiál vždy připravuje lektorka, jeho spotřeba však není zahrnuta v ceně kurzu, hradí se individuálně dle realizovaných výrobků.
Kurz se koná od 2. 10. 2018 do konce ledna 2019 vždy v úterý od 17.00 do 20.00 hod. v dílně košíkářství v suterénu školy.
Cena: 4200,- Kč/ pololetí (15 lekcí)
Kontakt pro zájemce: bara.hrdinova@gmail.com, mobil: 728 947 806
Přihlášku, prosím, zasílejte na e-mail lektorky či odevzdejte na vrátnici školy.
Informace o kurzu jsou ke stažení zde a přihláška je ke stažení zde.

volnočasové rukodělné a vzdělávací kurzy pro veřejnost

(Osvědčení o absolvování dle § 114 Školského zákona)
Kurzy budou probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách v budově školy (Praha 1, U Půjčovny 9) od října do ledna, každý kurz bude obsahovat 15 dvouhodinových lekcí (120 min.), lektorovat budou odborní pedagogové SUŠTŘ a VOŠTŘ.

Přihlášky a více informací na .
Tiskopis přihlášky zde.

Základy ručního tkaní | 2200 Kč | lektorka Mgr. Andrea Koblasová
Obsahem kurzu je výuka základních vazeb a technik na rámu a tkalcovském stavu. Součástí je navrhování a realizace vlastních oděvních nebo bytových doplňků.

Základy textilního tisku | 2200 Kč | lektorka akad. mal. Alina Jašková
seznámení s různými tiskařskými technikami, tisk razítky, výroba vlastních razítek, tisk a malba rezervou, tisk šablonou, výroba šablony, raport, soutisk.

Paličkování pro začátečníky | 2200 Kč | lektorka Kateřina Hanilcová, Dis.
Základní techniky, začínání, ukončování.

Šitá krajka pro začátečníky | 2200 Kč | lektorky Kateřina Hanilcová/Andrea Koblasová
Příprava a základní výplně.

Klobouky a doplňky z plsti | 2700 Kč | lektorka akad. arch. Alena Kobylková
Základy tvarování klobouků z plstěných polotovarů. Kurz zahrnuje i vypracování zdobných prvků z plsti, stuh a případně z hedvábí.

Košíkářské techniky | 2700 Kč | lektorka Bc. Daniela Barochová
Pletení misky, košíku nebo podnosu s deskovým dnem z pedigu v kombinaci s dalším materiálem (elhar, abaka, vodní hyacint), malý košík s vyplétaným dnem z proutí. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. (Základní materiál v ceně).

Navrhování krajky | 2400 Kč | lektorka akad. mal. Alina Jašková
čtvrtek 17.00-19.00 hod., 1x za 14 dní
Postup navrhování od skici po podvinek – paličkovaná krajka pásková, mnohopárová, prostorová krajka (5–6 projektů)
(pro zájemce i šitá krajka a základy kreslení podvinků na počítači – Adobe Illustrator).

Dějiny textilního umění | 2400 Kč | přednášející Mgr. Petra Czumalová
Cyklus přednášek na základě obrazového materiálu seznamuje posluchače s vývojem textilního umění a proměnami stylu oblékání od jeho počátků až po 21. století uspořádaných do jednotlivých časově řazených epoch.

Dějiny výtvarného umění | 2400 Kč | přednášející Mgr. Petra Czumalová
Cyklus přednášek zaměřených na vývoj evropského umění od jeho počátků až po 80-tá léta 20. století. Těžištěm výkladu je obrazový materiál, který dokumentuje dílčí výtvarné problémy jednotlivých období.
Konkrétní díla slouží jako příklad uměleckých přístupů, směrů a stylů i jako ukázky z děl nejvýznamnějších osobností.

Základy fotografie | 2700 Kč | lektor MgA. Filip Ulver
Začátek od února 2019

Zbožíznalství textilních materiálů | 2400 Kč | přednášející Ing. Ivana Hýblová
Chcete lépe poznat oděvy, které nosíte nebo textilie, které vás doma obklopují? Chcete vědět, jak správně textil udržovat? Nebo jaké jsou textilie budoucnosti? Kurz zbožíznalství Vás seznámí se surovinami, výrobou a vlastnostmi textilních materiálů, jejich správným využitím i ekologií. Je zaměřen na praktické využití získaných poznatků pro tvorbu nebo prodej oděvů, textilu nebo bytových doplňků.

Komentované procházky známou i neznámou Prahou | 15 vycházek – 2400 Kč | PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Cyklus peripatetických přednášek je zaměřen na poznávání architektury a urbanismu nových pražských měst, která vznikala v 19. století vesměs ze starších sídelních jader za hradbami historických pražských měst a v roce 1922 se stala součástí Velké Prahy. Trasy jednotlivých přednášek-procházek na sebe navazují, aby neunikaly prostorové souvislosti, tedy přednáška vždy začíná tam, kde minulá skončila. Místa setkání budou navíc každý týden oznamována na stránkách pořádající školy. Přednášky se konají každý týden v pondělí za každého počasí.
Letošní program začíná vazbami Nového Města pražského a Žižkova. Po podrobné prohlídce Žižkova pokračuje do Karlína a odtud postupně do Libně a Vysočan.
Přednášející: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (*1954), historik umění zaměřený na architekturu a urbanismus 19. a 20. století a památkovou péči. Přednáší na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění, Katolické teologické fakultě University Karlovy, Fakultě stavební Českého vysokého učení technického, Vyšší odborné škole textilních řemesel a v kursech Národního památkového ústavu.
První setkání 1. 10. ve 13:30, v budově školy – U Půjčovny 9, Praha 1, učebna č. 106

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9