Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Kontakty

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel

Adresa: U Půjčovny 1274/9, Praha 1, 110 00 mapa
GPS: 50.0844900N, 14.4316461E

identifikátory a bankovní spojení

IČO: 61387002
REDIZO: 600004627
IZO SUŠ: 061387002
IZO VOŠ: 150008848
Bankovní spojení: 12736031/0710 (ČNB, Praha 1, Na Příkopech 28)

Klub rodičů a přátel školy – KRPŠ o.s.

Bankovní spojení: 2900279499/2010 (Fio banka) bližší informace

telefonní spojení

centrála+420 224 218 850
ředitelka+420 224 213 538
zástupkyně ředitelky+420 224 212 207
studijní oddělení+420 224 211 491
hospodářka+420 224 211 309
fax+420 224 211 491

vedení školy

ředitelka školy

Ing. Ivana Hýblová
další kontakty: +420 224 213 538, +420 602 221 932
profil pedagoga: Absolventka VŠST Liberec - Textilní fakulta a Pedagogické fakulta, ředitelkou školy od 1.9.2008.

zástupkyně ředitelky

Mgr. Petra Czumalová
další kontakty: +420 224 212 207, mobil: +420 733 386 517
profil pedagoga: Absolventka FF UK Praha, zástupkyní pro uměleckou a odbornou činnost a  zástupcem
pro VOŠ a VŠCHT od 1.9.2008.
Ing. Zuzana Zadáková
další kontakty: +420 224 212 207, mobil: +420 733 386 543
profil pedagoga: Absolventka TU Liberec - Textilní fakulta, zástupkyní pro studijní legislativu od 1.9.2013.

sekretariát - studijní oddělení

Helena Šimková
další kontakty: +420 224 211 491, info@textilniskola.cz

pedagogičtí pracovníci

Mgr. Balounová Alžběta
profil pedagoga:
Bc. Daniela Barochová
profil pedagoga: Absolventka PEDF UHK, obor textilní tvorba. Učí předměty: SUŠ - Řemeslné techniky - hračka a košíky, Navrhování a Technická příprava.
MgA. Eva Briki
profil pedagoga: Absolventka VŠUP Praha. Vedoucí oboru Modelářství a návrhářství oděvů - Ateliér oděvu. Učí předměty: SUŠ - Navrhování, Figurální kreslení
MgA. Eva Brzáková
profil pedagoga: Učí předměty: SUŠ - Vizuální prezentace a modeling, VOŠ - KOP.
Mgr. Petra Czumalová
profil pedagoga: Vedoucí oboru Konzervování a restaurování textilií a Design módních doplňků. Absolventka FF UK Praha. Učí předměty: SUŠ - Dějiny výtvarného umění, VOŠ - Dějiny užitého umění  a památkové péče, Dějiny textilních řemesel a odívání, VŠCHT - Historický oděv, Dějiny uměleckých řemesel - textil. Současně je zástupkyní ředitelky školy.
Ing. Jana Čechová
profil pedagoga: Absolventka TU Liberec. Učí předměty: SUŠ - Konstrukce oděvu, Oborová technologie,
Práktická cvičení.
Václava Dovrtělová
profil pedagoga: Absolventka ŠÚUV Praha. Učí předměty: SUŠ - Řemeslné techniky - výšivka, paličkovaná krajka, doprovodné, VOŠR - Tradiční textilní řemesla
Ivica Dudášová, akad. mal.
profil pedagoga: Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví - Ateliér tisku a tkaní. Absolventka VŠUP Praha. Učí předměty: SUŠ - Navrhování, Figurální kreslení, Řemeslné techniky - ruční tisk a tkaní.
Hanilcová Kateřina
profil pedagoga:
Věra Holomečková
profil pedagoga: Absolventka ŠÚUV Praha. Učí předměty: SUŠ - Ručně šitá krajka, VOŠR - Tradiční textilní řemesla, VŠCHT - Řemeslné techniky.
MgA. Barbora Hrdinová
profil pedagoga:
Ing. Ivana Hýblová
profil pedagoga: Absolventka VŠST Liberec - Textilní fakulta a Pedagogické fakulta. Učí předmět: SUŠ - Textilní technologie. Je ředitelkou školy.
Marcela Chloupková
profil pedagoga: Učí předměty: SUŠ - Tělesná výchova.
Mgr. Filip Jakš
profil pedagoga: Absolvent KTF UK Praha. Učí předměty: SUŠ - Dějiny výtvarného umění, Výstavní prezentace.
Alina Jašková, akad. mal.
profil pedagoga: Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví - Ateliér textilního designu. Absolventka VŠUP Praha. Učí předměty: SUŠ - Navrhování, Počítačová grafika, VŠCHT - Výtvarné cvičení
Mgr. Andrea Koblasová
profil pedagoga: Absolventka FF UK Praha. Učí předměty: SUŠ - Řemeslné techniky - paličkování, tkaní, doprovodné, Technická příprava. VOŠ - Řemeslné techniky, VŠCHT - Řemeslné techniky I a II. Od začátku prosince 2016 je výchovným poradcem.
Alena Kobylková, akad. arch.
profil pedagoga: Absolventka DAMU Praha. Učí předměty: VOŠR - Anglický jazyk.
Martina Krčmářová, Ing. arch.
profil pedagoga:
Mgr. Miroslav Kučera
profil pedagoga: Absolvent FF UK Praha.
MgA. Tomáš Kulišťák
profil pedagoga: Absolvent AVU Praha - multimediální tvorba. Učí předměty: SUŠ - Anglický jazyk, Základy informační techniky, Počítačová grafika. Současně je třídním učitelem prvního ročníku SUŠ.
Irena Mudrová, akad. mal.
profil pedagoga: Vedoucí výtvarných předmětů. Absolventka VŠUP Praha. Učí předměty: SUŠ - Výtvarná příprava I., Figurální kreslení.
Hana Müllerová, akad. mal.
profil pedagoga: Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví - Ateliér krajkářských technik. Absolventka VŠUP Praha.
Učí předměty: SUŠ - Výtvarná příprava I. a II., Navrhování, VOŠR - Výtvarná příprava
Ing. Markéta Musilová
profil pedagoga: Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví - Ateliér bytového designu. Absolventka ČVUT Praha.
Učí předměty: SUŠ - Výtvarná příprava II., Interiérová tvorba, Navrhování, Oborová technlogie.
MgA. David Pešat
profil pedagoga: Absolvent AVU Praha. Učí předměty: SUŠ - Figurální kreslení, Výtvarná příprava II, Počítačová grafika.
Mgr. Věra Plátková
profil pedagoga: Absolventka MFF UK Praha. Učí předměty: Matematika, Fyzika.
Tomáš Polcar, Mgr. Akad. soch.
profil pedagoga:
Bc. Miriama Remetová
profil pedagoga:
Mgr. Hana Serbusová
profil pedagoga:
BcA. Iveta Schovancová
profil pedagoga: Učí předmět: SUŠ - Základy informačních technologiíí, Technicá příprava: fotografie, Oborová technologie, Počítačová grafika.
Marie Steinocherová
profil pedagoga: Absolventka SPŠT Brno. Učí předměty: Praktická cvičení, Základy šití.
Barbora Štěpničková
profil pedagoga: Absolventka SOUŘŠ při ŠÚUV Praha. Učí předměty: VOŠ - Restaurování a konzervování textilií, VŠCHT - Seminární a bakalářské práce.
Ing. Pavla Švorcová
profil pedagoga: Absolventka TU Liberec. Učí předměty: SUŠ - Konstrukce oděvu, Textilní technologie, Oborová technologie, Základy šití.
MgA. Karel Tůma
profil pedagoga: Absolvent FAMU Praha. Učí předměty: SUŠ - Vizuální prezentace a modeling, VOŠ Vizuální prezentace a Fotografie.
MgA. Filip Ulver
vlastní portfolio: www.filipulver.com
profil pedagoga: Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví - Ateliér nových médií. Absolvent FAMU Praha. Učí předměty: SUŠ - Technická příprava: fotografie, Technologie oborová, Multimediální tvorba, Počítačová grafika, VOŠR - Fotodokumentace, VŠCHT - Fotodokumentace, Výtvarná cvičení.
Ing. Zuzana Zadáková
profil pedagoga: Absolventka TU Liberec. Učí předměty: SUŠ - Chemie, Textilní technologie, Oborová
technologie, VOŠR - Chemie, Technologie textilních materieálů. Současně je zástupkyní ředitele.

nepedagogičtí pracovníci

Depozitář

Kateřina Hanilcová, DiS
profil pracovníka: Absolventka VOŠTŘ Praha. Pracuje v depozitáři a současně je správce knihovny.
Jitka Hartová, DiS
profil pracovníka:

Knihovna

Kateřina Hanilcová, DiS

Hospodářská správa

Břízová Ivana
další kontakty: 224 211 309
Ing. Věra kratochvílová
Vladimír Taufer

Správce sítě

Počítačová pomoc - konzultace a opravy
Webové stránky - připomínky a informace

Klub rodičů a přátel školy, o.s.

Zástupce Správní rady KRPŠ
PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9