Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér krajkářských technik Ateliér tisku a tkaní Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace o škole

charakteristika školy

Naše škola přes devět desetiletí šíří znalost textilních výtvarných technik a pečuje o uchování textilních uměleckých řemesel. Předstupně její historie najdeme v 18. století v době vlády Marie Terezie, i když základy dnešní školy byly položeny až v roce 1919, kdy byl zřízen Státní ústav školský pro domácký průmysl, později Školský ústav umělecké výroby se sídlem v Praze a pobočkami na mnoha místech republiky. V roce 1964 vznikla Střední odborná uměleckořemeslná škola a v roce 1995 transformací Školského ústavu a střední školy Střední umělecká škola textilních řemesel, od roku 2002 přibyla Vyšší odborná škola.

V posledních patnácti letech se výuka rozšířila o nové specializace. Na čtyřleté střední škole lze studovat dva hlavní obory: Textilní výtvarnictví (82-41-M/14) a Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/7). Na VOŠ textilních řemesel jsou zavedeny dvě specializace Konzervování a restaurování textilií (82-42-N/03) a  nyní je podán k akreditaci obor Design módních doplňků.

V současné době studuje v obou školách přibližně 120 studentů.

Pro přijetí ke studiu na střední i vyšší odborné škole textilních řemesel je třeba úspěšně vykonat talentové zkoušky. Studenti si mají možnost zvolit ke studiu jednu ze šesti specializací Ateliér krajkářských technik, Ateliér tisku a tkaní, Ateliér hračky a košíkářských technik, Ateliér nových médií, Ateliér oděvu a Ateliér bytového designu. Studijní program je založen na provázání výtvarných, technologických, řemeslných a teoretických předmětů. Absolventi se dobře uplatňují ve všech oblastech oděvní a textilní tvorby, výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času. Většina pokračuje ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách podobného zaměření (umělecké, humanitní, pedagogické).

Pro výuku jsou k dispozici moderně zařízené učebny, odborná knihovna a sbírky školního depozitáře. Pro teoretické předměty jsou určeny přednáškové a audiovizuální učebny. Pro specializovanou výuku počítačové učebny, kreslírny, fotoateliér, dílny pro textilní řemesla a modelovna. Pro restaurátorské a konzervátorské zásahy jsou vybavené dvě dílny, speciální laboratoř a barvírna.

Školní knihovna je zaměřena na umělecko­historickou literaturu, textilní umění a řemesla, oděvní návrhářství a restaurování textilu, pokrývá ale i potřeby dalších odborných předmětů. Obsahuje přes 4 000 knihovních jednotek. Součástí knihovny je studovna vybavená počítači připojenými na internet.

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

asociace: logo
Škola je členem ASOCIACE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL S VÝTVARNÝMI A UMĚLECKOŘEMESLNÝMI OBORY ČR.

Operační program Praha – Adaptabilita

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v roce 2013 získala z fondů Evropské unie finanční prostředky na realizaci projektu Inovace, rozvoj a popularizace řemeslných oborů vyučovaných ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel.

Prioritní osa 3
Modernizace počátečního vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36177
Harmonogram realizace: 1. 7. 2013 – 30. 3. 2015

Hlavní cíle projektu:

Operační program Praha – Adaptabilita
Evropský sociální fond; Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

výroční zprávy

Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 najdete zde (3 MB).

Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 najdete zde (3,7 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2014/2015 najdete zde (17 MB).

Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 najdete zde (1,7 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2013/2014 - I. pololetí najdete zde (3 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2013/2014 - II. pololetí najdete zde (3 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 najdete zde (2,5 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2012/2013 - I. pololetí najdete zde (4 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2012/2013 - II. pololetí najdete zde (5 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 najdete zde (2 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2011/2012 - I. pololetí najdete zde (16 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2011/2012 - II. pololetí najdete zde (22 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 najdete zde (5 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2010/2011 - I. pololetí najdete zde (12,8 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2010/2011 - II. pololetí najdete zde (17,8 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2009/2010 najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2009/2010 - I. pololetí najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2009/2010 - II. pololetí - 1 najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2009/2010 - II. pololetí - 2 najdete zde.
Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2008/2009 - I. pololetí najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2008/2009 - II. pololetí - 1 najdete zde. />

školská rada

Školská rada VOŠ a SUŠTŘ složená ze zástupců pedagogů, zřizovatele školy a studentů vizseznam .
plně podporuje orientaci školy na nové formy vzdělávání. Na svých jednáních dává podněty k  diskuzím na některá témata pro Uměleckou radu, učitelský sbor a Studentský parlament vizzápis ŠR 2016 a  zápisy ŠR.
Vážení kolegové, rodiče, žáci a studenti, pracujeme pro vás a těšíme se tedy na vaše podněty a připomínky!

spolupráce s KRPŠ o.s.

Občanské sdružení KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY - KRPŠ bylo založeno v říjnu 2009.
Cílem je:

Žádáme proto rodičepřátele školy, aby na podporu činnosti sdružení přispěli částkou min. 500 – 1000 Kč.

ČÍSLO ÚČTU: 2900279499/2010

IČO: 22 84 08 00

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9