Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Informace o škole

charakteristika školy

Jsme umělecká škola s dlouholetou tradicí sahající až k roku 1767, kdy Marie Terezie založila v Praze první krajkářskou školu.

Máme kvalitně vybavené výtvarné ateliéry, specializované řemeslné dílny, teoretické i počítačové učebny. Odborné předměty vyučujeme v malých skupinách, které umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Při výuce se soustředíme na jedinečné spojení řemeslné zručnosti a umělecké invence v moderním výtvarném pojetí. Součástí studia jsou odborné praxe a zahraniční studijní stáže. Pořádáme a účastníme se mnoha akcí – výstav, módních přehlídek a soutěží, spolupracujeme s řadou textilních a oděvních firem např. spolupráce s firmou Grund, časopisem Burda Style – Český design a v neposlední řadě s Manolo Blahnikem, známým designerem obuvi aj.

Ke studium na střední škole nabízíme dva základní obory: Textilní výtvarnictví (82-41-M/14) a Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07), které se dělí do dalších specializací – ateliérů. Ve vyšší odborné škole jsou akreditované specializace Konzervování a restaurování textilií 82-42-N/03 a Design módních doplňků 82-41-N/20. V současné době studuje v obou školách přibližně 120 studentů.

Absolventi se uplatní ve všech oblastech užitého umění zvl. oděvní a textilní tvorby a ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času jako oděvní a textilní návrhář, kreativní pracovník v ateliérech, dílnách a firmách, které se této tvorbě věnují, v grafických studiích zabývajících se textilem a jako arteterapeut textilních výtvarných technik v mimoškolních a rehabilitačních zařízeních. Ti, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, mají předpoklady ke studiu na vyšších odborných školách a na vysokých školách podobného zaměření.

Pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat do Ateliéru oděvu (18 žáků), Ateliéru bytového designu (8 žáků), Ateliéru nových médií (8 žáků) a do Ateliéru textilního designu (8 žáků). Nově zřízený Ateliér textilního designu spojuje dosavadní ateliéry krajkářských technik, tisku a tkaní a hračky a košíkářských technik. Jeho studenti tak budou mít možnost v prvních dvou letech zvládnout základy všech řemeslných technik, které se ve škole vyučují a v dalších dvou ročnících se specializovat na dvě vybraná řemesla, která využijí při závěrečné maturitní zkoušce.

 

Podpora rozvoje pedagogických pracovníků a studentů VOŠTŘ a SUŠTŘ

Naše žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ“ výše specifikovaného projektu byla dne 23. 1. 2018 schválena pro financování. Výše částky schválené podpory, která byla projektu přidělena, činí 582 294, 00 Kč.
Od ledna 2018 je z tohoto programu hrazen plat školního speciálního pedagoga a kariérové poradenství žáků SUŠTŘ a studentů VOŠTŘ. Program pro naši školu je na 24 měsíců a zahrnuje ještě financování vzdělávání pedagogů VOŠ v informačních technologiích, spolupráce VOŠ - sdílení zkušeností a financování doučování žáků ohrožených neúspěchem, které budou realizovány dále v průběhu školního roku 2018 - 19 až do 31.12.2020.

Infografika zde a podrobný popis projektu zde.

Textil pro budoucnost – Umění textilu

Program Erasmus+ Klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců Akce Mobilita Aktivita Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě Výzva 2016

Národní agentura příjemce grantu Identifikace Dům zahraniční spolupráce (DZS) - Centre for International Cooperation in Education. Podrobnější informace o národních agenturách programu Erasmus+ naleznete na následující zde.

Více informací o projektu zde.

výroční zprávy

Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 najdete zde (1,3 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2016/2017 najdete zde (4,3 MB).
Ekonomickou přílohu za školní rok 2016/2017 najdete zde (1,7 MB).

Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 najdete zde (3 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 najdete zde (3,7 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2014/2015 najdete zde (17 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 najdete zde (1,7 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2013/2014 - I. pololetí najdete zde (3 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2013/2014 - II. pololetí najdete zde (3 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 najdete zde (2,5 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2012/2013 - I. pololetí najdete zde (4 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2012/2013 - II. pololetí najdete zde (5 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 najdete zde (2 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2011/2012 - I. pololetí najdete zde (16 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2011/2012 - II. pololetí najdete zde (22 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 najdete zde (5 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2010/2011 - I. pololetí najdete zde (12,8 MB).
Obrazovou přílohu za školní rok 2010/2011 - II. pololetí najdete zde (17,8 MB).
Výroční zprávu za školní rok 2009/2010 najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2009/2010 - I. pololetí najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2009/2010 - II. pololetí - 1 najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2009/2010 - II. pololetí - 2 najdete zde.
Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2008/2009 - I. pololetí najdete zde.
Obrazovou přílohu za školní rok 2008/2009 - II. pololetí - 1 najdete zde. />

školská rada

Školská rada VOŠ a SUŠTŘ složená ze zástupců pedagogů, zřizovatele školy a studentů viz seznam.
plně podporuje orientaci školy na nové formy vzdělávání. Na svých jednáních dává podněty k  diskuzím na některá témata pro Uměleckou radu, učitelský sbor a Studentský parlament viz zápis ŠR 2016zápisy ŠR.
Vážení kolegové, rodiče, žáci a studenti, pracujeme pro vás a těšíme se tedy na vaše podněty a připomínky!

spolupráce s KRPŠ o.s.

Občanské sdružení KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY - KRPŠ bylo založeno v říjnu 2009.
Cílem je:

Stanovy spolku zde.
Zápis z jednání valné hromady spolku Klub rodičů a přátel školy, o. s. – KRPŠ, o.s. zde.

Žádáme proto rodičepřátele školy, aby na podporu činnosti sdružení přispěli částkou min. 500 – 1000 Kč.

ČÍSLO ÚČTU: 2900279499/2010

IČO: 22 84 08 00

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9