Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

VOŠTŘ a SUŠTŘ

aktuality

Opatření vlády ke dni 12.10.2020 13 | 10 | 2020
Vážení žáci a studenti,
od zítřka, t.j. od 14.10.2020 se zakazuje, Krizovým opatření vlády ČR, osobní přítomnost žáků a studentů ve výuce na středních a vyšších odborných školách, proto přecházíme zcela na distanční výuku dle původního platného rozvrhu ze září 2020, i v praktickém vyučování (viz celý text níže).
Na základě toho je upravena organizace výuky Příkazem ředitelky 308_12102020. (viz níže).
Nadále platí, že je Vaší povinností se této výuky účastnit a omlouvat se stejně, jako při výuce prezenční svému třídnímu učiteli, nejpozději do 3 dnů.
Výpůjčku pomůcek a počítačů je možné domluvit s příslušným vyučujícím.

Přeji nám všem pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí této situace a prosím neustávejte v komunikaci, věřím, že veškeré problémy lze spojenými silami řešit!
Srdečně za všechny kolegyně a kolegy
Ivana Hýblová
AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 10. 2020 6 | 10 | 2020
Vážení uchazeči o studium,
vlivem vyhlášených hygienických opatření se plánovaný Den otevřených dveří na čtvrtek 8. října 2020 uskuteční formou on-line konzultací s vedením školy od 14:00–17:00.
Link připojení zde (meet.google.com/mop-nmfg-hug). Vyhlášená kritéria pro I. kolo zde.
Na školní rok v obrazech se můžete podívat zde
Konzultovat své výtvarné práce osobně ve škole je možné, po předchozí domluvě, u pana Mgr.Tomáše Polcara, ak. arch., vedoucího výtvarné sekce na emailu
Děkujeme za pochopení a pokud budete potřebovat, neváhejte se na mne obrátit s dotazem .
Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy.
Opatření ředitelky školy účinná od 5.10. 2020 1 | 10 | 2020
Vážení a milí žáci a studenti,
od 5.10. 2020 bude probíhat distanční a prezenční výuka dle níže stanovených pravidel a upraveného rozvrhu.
Jsem přesvědčena, že tento náročný způsob výuky zvládneme společnými silami, jako dosud, kdy jste zodpovědně přistupovali ke všem hygienickým opatřením a omezením během výuky. Děkuji Vám za to.
Ivana Hýblová
Bližší informace naleznete zde.
Rozvrh prezenční výuky praktických předmětů v 6. týdnu - od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 zde.
Dny otevřených dveří 21 | 9 | 2020
Vážení uchazeči o studium,
v letošním školním roce 2020/21 se budou konat Dny otevřených dveří v následujících termínech: ve čtvrtek 8. října 2020 14:00–18:00, v pátek 13. listopadu. 2020 14–18:00 a v sobotu 14. listopadu 2020 9:00–14:00 a ve středu 14. dubna 2021 14:00–18:00.
Leták naleznete zde.
Budeme se na Vás těšit!
Oznámení pro studenty VOŠ 1. ročník studijní zaměření Konzervování a restaurování textilií 12 | 9 | 2020
Výuka bude zahájena ve středu 16. 9. 2020 od 10 hodin v učebně číslo 110.
Výsledky II. kola přijímacího řízení VOŠTŘ 2020 11 | 9 | 2020
Výsledky zde.
Třídní schůzky 1. ročníku 5 | 9 | 2020
Ve středu 9. 9. 2020 v 17.00 se konají třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku.
Opatření ředitelky pro vstup a pohyb v budově školy účinné od 1.9. 2020 1 | 9 | 2020
Text opatření zde.
Začátek školního roku 27 | 8 | 2020
Vážení žáci a studenti,
letošní školní rok začne v úterý 1. 9. 2020 a přivítáme Vás po skupinách v tomto pořadí:
8:00 žáci 1. a 4. ročníku SUŠTŘ
9:00 studenti 3. ročníku VOŠTŘ
10:00 žáci 2. ročníku SUŠTŘ
11:00 žáci 3. ročníku SUŠTŘ
Ihned po přivítání a po třídnických hodinách proběhne povinné školení BOZP a PO.
Podrobnější informace viz rozvrh.

Všichni se na Vás těšíme!
S pozdravem Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy
Kritéria pro II. kolo přijímacího řízení a školní rok 2020/21 pro obory VOŠTŘ 1 | 7 | 2020
Ředitelka školy vyhlašuje následující kritéria pro II. kolo přijímacího řízení a školní rok 2020/21 pro obory Vyšší odborné školy textilních řemesel ve vzdělávacích programech 82-42-N/03 Konzervování a restaurování textilií (bližší informace zde) a 82-41-N/20 Design módních doplňků (bližší informace zde).
Leták zde.
Termín podání přihlášek je do 31. 8. 2020.
Výsledky přijímacího řízení VOŠTŘ 2020 1 | 7 | 2020
Výsledky zde.
Informace budoucímu 1. ročníku 30 | 6 | 2020
Informace pro rodiče a žáky prvního ročníku ve školním roce 2020/21 zde.
Výstava absolventských a maturitních prací 2020 1 | 6 | 2020
Srdečně Vás zveme na výstavu, která probíhá 1. – 30. 6. 2020 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy. Vždy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin.
Výstava maturitních a absolventkých prací je zpřístupněna veřejnosti s podmínkou dodržení platných hygienických opatření.
Pozvánka zde.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 29 | 5 | 2020
Milí žáci a studenti,
od 8. 6. 2020 bude žákům 1.-3. ročníku SUŠTŘ a studentům 2. ročníku VOŠTŘ umožněna přítomnost v budově školy. Tyto návštěvy jsou dobrovolné a jak jiste již byli informováni, mají formu konzultací, při dodržení platných hygienických podmínek. Týkají se zejména odborných, výtvarných a uměleckořemeslných předmětů. Rozvrh konzultací bude upraven dle Vašeho vyjádřeného zájmu a potřeb, v koordinaci s příslušnými pedagogy a včas zaslán e-malem, prostřednictvím systému bakalář a vyvěšen na webu školy.
Od 1. 6. 2020 také platí dodatek školního řádu, týkající se Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019_20 (zde).
Přeji nám všem, ať závěr letošního netradičního školního roku je pro nás úspěšný!
Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy
Online konzultace uchazečů do 1. ročníku VOŠTŘ 25. 5. 2020 18 | 5 | 2020
Online konzultace uchazečů do 1. ročníku VOŠTŘ proběhne přes platformu Zoom 25. 5. 2020 od 14:00 do 16:00 | přímý odkaz | Číslo schůzky: 785 0380 2205 | Heslo: 0P4YPX
Opatření vedení školy ke dni 7. 5. 2020 7 | 5 | 2020
Ředitelka školy, na základě nařízení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020, vyhlašuje následující hygienická opatření pro žáky a studenty, pro vstup a pohyb v budově školy VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9 (přiložený dokument zde), příloha čestného prohlášení (přiložený dokument zde) a dále hygienická opatření pro zaměstnance školy (přiložený dokument zde), platná od 11. 5. 2020.
Opatření vedení školy ke dni 23. 4. 2020 24 | 4 | 2020
Vážení žáci a studenti,
na základě dostupných informací vyhlášených vládou ČR a platných zákonů ke dni 23. 4. 2020, zavádím následující opatření, tedy plán organizace vyučování v nejbližších týdnech (viz přiložený dokument). Čtvrtletní pedagogická konference proběhne online dne 28.4. 2020. Provoz školní budovy je nadále v pondělí - čtvrtek od 8-14 hodin.
Věřím, že vše společně zvládneme!
Se srdečným pozdravem za celý pedagogický sbor
Vaše Ivana Hýblová
Opatření ke dni 26. 3. 2020 26 | 3 | 2020
Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu zde.
OPATŘENÍ VEDENÍ ŠKOLY 16. 3. 2020 16 | 3 | 2020
Na základě nařízení vlády k 16. 3. 2020 platí omezený provoz budovy školy do 24. 3. 2020.
Škola bude otevřena 16. - 18. 3. a 23. - 24. 3. 2020 od 8 do12h, čtvrtek a pátek 19. - 20. 3. 2020 bude škola uzavřena.
Žáci a studenti jsou nadále povinni sledovat komunikační kanály (web školy, email a systém Bakalář) a plnit zadané úkoly příslušnými vyučujícími.

Termíny maturitních zkoušek a absolutoria zatím zůstávají nezměněny a případné úpravy budou vycházet z nařízení vlády a příslušných orgánů.
Termíny praxí pro 2. a 3. ročníky SUŠTŘ zatím také platí.

Kontaktní telefony pro případné dotazy: 224 218 850 (centrála) a 224 213 538 nebo 602 221 932 (ředitelka školy) a ostatní kontakty viz kontakty.

V Praze dne 16. 3. 2020.
Ing.Ivana Hýblová
Opatření pro žáky a studenty VOŠTŘ a SUŠTŘ 10.3.2020 10 | 3 | 2020
Ředitelka školy, na základě vyhlášení Bezpečností rady státu z 10. 3. 2020, zavádí následující opatření pro žáky a studenty Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, Praha 1 U Půjčovny 9. viz dokument.
Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení a školní rok 2020/21 pro obory VOŠTŘ 28 | 2 | 2020
Ředitelka školy vyhlašuje následující kritéria pro I. kolo přijímacího řízení a školní rok 2020/21 pro obory Vyšší odborné školy textilních řemesel ve vzdělávacích programech 82-42-N/03 Konzervování a restaurování textilií (bližší informace zde) a 82-41-N/20 Design módních doplňků (bližší informace zde).
Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2020.
Den otevřených dveří pro obory VOŠ se bude konat 15. 4. 2020 od 14:00 – 18:00 v budově školy.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2020/21 5 | 2 | 2020
Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2020/21 naleznete zde.
Den otevřených dveří VOŠ 31 | 1 | 2020
Den otevřených dveří VOŠ se bude konat 15. 4. 2020 od 12:00 do 18:00 hodin.
Výstava Klauzury 4. ročníků z předmětů navrhování a realizace 29 | 1 | 2020
Srdečně Vás zveme na výstavu, která probíhá 29. 1. – 14. 2. 2020 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy. Vždy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin.
Pozvánka zde.
Informace o sdělení výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku, pro školní rok 2020/21. 17 | 1 | 2020
Informace o sdělení výsledku talentové zkoušky, která je součastí přijímacího řízení do 1. ročníku, pro školní rok 2020/21 zde.

Vážení uchazeči a zákonní zástupci uchazečů,
dne 16. 1. 2020 Vám bylo prostřednictvím elektronické pošty (na udané e-mailové kontakty zákonných zástupců uchazečů nebo zletilých uchazečú) jednotlivě zasláno sdělení o výsledku talentové zkoušky a tabulka výsledků talentové zkoušky. Připomínám, že tyto výsledky nejsou konečné. Jedná se pouze o informaci, zda uchazeč uspěl/neuspěl v talentové zkoušce, zda pokračuje v přijímacím řízení a kolik získal bodů, bez udání pořadí v jednotlivých oborech. Výsledky přijímacího řízení mohou být zveřejněny nejdříve dne 5. 2. 2020.
Jak Vám již bylo sděleno v pozvánce k přijímacímu řízení, pro získání podrobnějších informací se koná schůzka dne 20. 1. 2020 v 17:00 – 18:00 hodin v budově školy, kde Vám bude umožněno nahlížet do spisu uchazeče. Informace o výsledku talentové zkoušky je možné poskytovat pouze pod přiděleným registračním číslem.
Děkuji za pochopení.
Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy.
Výstava Klauzury z předmětů výtvarná příprava a figurální kreslení 6 | 1 | 2020
Srdečně Vás zveme na výstavu, která probíhá 8. 1. – 24. 1. 2020 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy. Vždy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin.
Pozvánka zde.
PF 2020 23 | 12 | 2019
Všem žákům, studentům, zaměstnancům a příznivcům školy přejeme mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2020!
PF ke stažení zde.
Výprodej hraček a košíků 8 | 12 | 2019
V budově školy proběhne tradiční Výprodej hračky a košíků
10. 12. 2019 od 12:00 do 17:00 hodin
11. 12. 2019 od 9:30 do 18:00 hodin
12. 12. 2019 od 9:30 do 14:00 hodin
Plakátek ke stažení zde.
Schola Pragensis 2019 26 | 11 | 2019
Vážení uchazeči a zájemci o studium,
od 28. do 30.11. 2019, od 9 - 18hodin (čt-pá) a v sobotu od 9 -15 hodin, budeme prezentovat na stánku č. 120, v 1. patře Kongresového centra, možnosti studia na naší škole. Připomínám, že termín podání přihlášky na obory s talentovou zkouškou je do 30. 11. 2019 a kritéria ke stažení jsou zde.
Nashledanou na Schole Pragensis! Budeme se na Vás těšit!
Ing.Ivana Hýblová, ředitelka školy
Stávka a Den otevřených dveří 6.11.2019 5 | 11 | 2019
Dne 6.11. 2019 se 83% pedagogů připojilo ke stávce a výuka je dle toho upravena. Žáci a studenti s tím byli seznámeni vyvěšením na obvyklých informačních místech a prostřednictvím systému Bakalář.
Odůvodnění stávky zde
Od 14:00 do 17:30 bude probíhat plánovaný Den otevřených dveří pro budoucí uchazeče a jejich rodiče.
Pozvánka na Den otevřených dveří zde.
Oslavy výročí sto let školy 8 | 10 | 2019
18. a 19. října budou probíhat oslavy výročí 100 let školy, bližší informace naleznete v programu setkání zde a zde.
Kurzy pro veřejnost 28 | 9 | 2019
V 1. pololetí školního roku 2019/20 budou otevřeny volnočasové rukodělné a vzdělávací kurzy pro veřejnost. Kurzy budou probíhat od 4.11.2019.
Více informací na letáku zde a zde.
Změny rozvrhu pro týden od 16.9. do 20.9.2019 14 | 9 | 2019
Změny v rozvrhu zde.
Změny rozvrhu pro týden od 9.9. do 13.9.2019 6 | 9 | 2019
Změny v rozvrhu zde.
Začátek školního roku 2019/2020 SŠ 30 | 8 | 2019
Zahájení v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00:
1. O učebna 304
1. M + TD + BD učebna 105
2. O učebna 010
2. M + TD učebna 309
3. ročník učebna 110
4. ročník učebna 106
II. kolo přijímacího řízení ve vyšší odborné škole pro Design módních doplňků 3 | 7 | 2019
Ředitelka školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení ve vyšší odborné škole pro vdělávací program Design módních doplňků. Bližší informace zde.

Archiv aktualit za rok 2018-19
Archiv aktualit za rok 2017-18
Archiv aktualit za rok 2016-17.
Archiv aktualit za rok 2015-16.
Archiv aktualit za rok 2014-15.
Archiv aktualit za rok 2013-14.
Archiv aktualit za rok 2012-13.
Archiv aktualit za rok 2011-12.


Výsledky přijímacího řízení na VOŠD 2019 21 | 6 | 2019
Výsledky zde.

Výstava Tetilní díla studentů 1999–2019 7 | 6 | 2019
Srdečně Vás zveme na výstavu, která probíhá 8. 6. – 28. 6. 2019 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy. Vždy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin.
Pozvánka zde.
16. Muzejní noc 8.6.2019 4 | 6 | 2019
V rámci Pražské muzejní noci, která se koná v sobotu 8. června 2019, bude otevřena od 19:00 do 24:00 hod. i naše školní Galerie Emilie Paličkové představí v rámci cyklu výstav k 100. výročí školy . Od 20:00 proběhne přednáška Petry Czumalové Škola nástupce a pokračovatel.viz pozvánka.

Přípravná schůzka rodičů přijatých uchazečů do 1. ročníku školního roku 2019–20 3 | 6 | 2019
Dne 12. 6. 2019 od 17:00 se v budově školy uskuteční přípravná schůzka rodičů přijatých uchazečů do 1. ročníku školního roku 2019-20. Pozvánka byla rozeslána poštou na adresy uvedené na zápisových lístcích viz pozvánka.

Dny otevřených dveří pro Vyšší odbornou školu textilních řemesel 3 | 5 | 2019
Dne 9.5.2019: 12.00–18.00 hodin proběhnou dny otevřených dveří pro Vyšší odbornou školu textilních řemesel zaměření Design módních doplňků.viz pozvánka.

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 18 | 4 | 2019
Výsledky jsou ke stažení zde.

I. kolo přijímacího řízení VOŠ Design módních doplňků pro školní rok 2019/20 26 | 3 | 2019
Ředitelka VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9, vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 pro denní formu tříletého studia vzdělávacího programu
82 - 41 - N/20 Design módních doplňků v oboru vzdělání Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (bližší informace zde).
Uzávěrka přihlášek je 31.5.2019 a talentová zkouška se bude konat ve dnech 18. a 19. 6. 2019. Další den otevřených dveří se bude konat 9. 5. 2019 (viz pozvánka).

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019 – 20 5 | 3 | 2019
Pro naplnění předpokládaného počtu žáků pro I. ročník školního roku 2019/20, ředitelka školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška.
Ta se bude konat dne 16. 4. 2019 dle vyhlášených kritérií a uzávěrka přihlášek pro II. kolo je 2. 4. 2019 - viz PDF.

Výstava 1939-1969 tetilní díla ze sbírek ŠÚUV 4 | 3 | 2019
Srdečně Vás zveme na výstavu, která probíhá 7. 3. – 5. 4. 2019 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy. Vždy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin. Zahájení výstavy proběhne 14. 3. 2019 v 16.30 hodin,
dále Vás zveme 14. 3. 2019 od 17.30 na přednášku Mgr. Petry Czumalové – Božena Rothmayerová a Otto Rothmayer.
Pozvánka zde.
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019 – 20 5 | 2 | 2019
Ředitelka střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") v platném znění a vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 vyhlašuje dne 5. 2. 2019 konečné výsledky přijímacího řízení pro uchazeče do 1. ročníku vzdělávání oborů s talentovou zkouškou - viz PDF.
Zveřejnění výsledků je anonymní, pod přidělenými registračními čísly.
Ti uchazeči, kteří uspěli a jsou přijati, potvrdí svůj zájem vzdělávat se platným Zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení ode dne vyhlášení rozhodnutí, tj. nejpozději do 19. 2. 2019 (přijatým uchazečům se žádné písemné rozhodnutí neodesílá, řídí se pouze tímto zveřejněným rozhodnutím).
Ostatní uchazeči budou vyrozuměni písemným rozhodnutím, dopisem do vlastních rukou a hůty případných odvolání se počítají až ode dne doručení.

Výstava klauzur návrhu a realizace čtvrtých ročníků 2019 17 | 1 | 2019
Srdečně Vás zveme na Výstavu Klauzur 4. ročníku z NAV a REAL 2019, která právě probíhá v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy vždy pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin – 17. 1. – 8. 2. 2019.
Pozvánka zde.
Sdělení pro uchazeče do 1. ročníku 2019 - 2020 20 | 12 | 2018
Ve dnech 10. a 15. ledna 2019 se koná 1. kolo talentových zkoušek, které je součástí přijímacího řízení pro uchazeče do 1. ročníku obou oborů a všech zaměření (Podrobnosti každý uchazeč obdržel v pozvánce zaslané doporučeným dopisem).
Po vyhodnocení talentové zkoušky uchazeči obdrží dopis s vyrozuměním, zda uspěli či neuspěli v talentové zkoušce. Pokud uchazeč uspěje, postupuje dále v přijímacím řízení. Konečné výsledky přijímacího řízení budou dle platných předpisů zveřejněny nejdříve 5. 2. 2019 na webu školy (pod přidělenými registračními čísly) a veřejně přístupném místě ve škole.
Schůzka pro uchazeče a jejich zákonné zástupce se uskuteční dne 22. 1. 2019 od 17:00 - 18:30 v budově školy, kde mohou uplatnit své právo nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle § 36 a 38 zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu).
Vánoční bazar 9 | 12 | 2018
13.-14.12. 2018 od 10-17 hodin škola pořádá Vánoční bazar - výprodej studentských prací Ateliéru oděvu, Ateliéru tisku a tkaní a zejména Ateliéru hraček a košíkářských technik.
Bližší informace naleznete zde.
Výstava 1919-1939 tetilní díla ze sbírek ŠÚUV 10 | 11 | 2018
Srdečně Vás zveme na výstavu, která probíhá 14. 11. – 21. 12. 2018 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy. Vždy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin. Zahájení výstavy proběhne 14. 11. 2018 v 16.30 hodin,
dále Vás zveme 13. 12. 2018 od 17.30 na přednášku Mgr. Petry Czumalové – Emilie Paličková a umění mladé republiky.
Pozvánka zde.
Výstava Krajky v prostoru a prostor v krajce 4 | 10 | 2018
Srdečně Vás zveme na výstavu, která probíhá 5. 10. – 10. 11. 2018 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy. Vždy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin, mimo 29. a 30.10.2018 kdy je galerie uzavřena.
Pozvánka zde.
Výstava Plenér 2018 16 | 9 | 2018
Srdečně Vás zveme na výstavu Plenér 2018, která proběhne 18. 9. – 27. 9. 2018 v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy v pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin.
Pozvánka zde.
Rozhodnutí o přijetí 2. kola přijímacího řízení VOŠTŘ 12 | 9 | 2018
Rozhodnutí o přijetí 2. kola přijímacího řízení VOŠTŘ vzdělávacího programu Konzervování a restaurování textilií a Design módních doplňků naleznete zde.
Dny otevřených dveří 10 | 9 | 2018
V letošním školním roce 2018-2019 se uskuteční Dny otevřených dveří v termínech:
10.10. 2018 od 14 -18 hodin, 9.11. od 12 -18 hodin a 10.11. 2018 od 9 -14 hodin.
Bližší informace naleznete zde.
Budeme se na Vás těšit!
VOŠ Konzervování a restaurování textilií 9 | 9 | 2018
Zahájení školního roku 2018/2019 VOŠ Konzervování a restaurování textilií: bude ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 16:00 hodin v učebně č. 101 I. patro (bližší informace pouze u zástupkyně VOŠ P. Czumalové).
Adaptační kurz prvních ročníků 3 | 9 | 2018
Kurz proběhne v termínu 5.-7.9.2018 v kempu Knížecí rybník, Zárybničná Lhota u Tábora.
Zahájení kurzu: 5.9.2018 (sraz na Hl. nádraží v Praze v 8:00 hodin – před restaurací POTREFENÁ HUSA)
Ukončení kurzu: 7.9.2018 (příjezd na Hl. nádraží v Praze v 15:30 h.)
Bližší informace naleznete zde.
Začátek školního roku 2018/2019 SŠ 30 | 8 | 2018
Zahájení v pondělí 3. 9. 2018 v 8: 00:
1. O učebna 304
1. MTB učebna 105
2. MTB učebna 110
3. MTB učebna 106
4. M učebna 103
4. O učebna 309
4. BT učebna 204 (9:00)
Začátek školního roku 2018/2019 VOŠ 29 | 8 | 2018
Design módních doplňků:
1. ročník pondělí 3. 9. 2018 v 10:30 hodin
2. ročník pondělí 3. 9. 2018 v 11:15 hodin
Konzervování a restaurování textilií:
1. ročník čtvrtek 13. 9. 2018 v 16:00 hodin (výuka bude zahájena, pokud přijmeme dostatečný počet uchazečů v doplňkovém přijímacím řízení, bližší informace u zástupkyně VOŠ P. Czumalové)
Vyhlášení II. kola přijímacího řízení na VOŠD a VOŠR 24 | 7 | 2018
Pro naplnění předpokládaného počtu studentů prvního ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel je vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení pro vzdělávací program Konzervování a restaurování textilií s počtem volných míst - 7 a pro vzdělávací program Design módních doplňků s počtem volných míst - 4. Termín podání přihlášky je pondělí 27. 8. 2018, přijímací řízení se bude konat 11. a 12. 9. 2018 - kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Design módních doplňků naleznete zde a VOŠ Konzervování a restaurování textilií naleznete zde.
Krásné prázdniny všem žákům a studentům 29 | 6 | 2018
Všem žákům a studentům naší školy přejeme krásné prázdniny plných odpočinku, inspirujících zážitků a příjemně prožitých chvil a budeme se na ně zase těšit v pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 hodin.
Rozhodnutí o přijetí 1. kola přijímacího řízení VOŠTŘ 29 | 6 | 2018
Rozhodnutí o přijetí 1. kola přijímacího řízení VOŠTŘ vzdělávacího programu Konzervování a restaurování textilií a Design módních doplňků naleznete zde.
15. Pražská muzejní noc 9. 6. 2018 4 | 6 | 2018
V rámci Pražské muzejní noci, která se koná v sobotu 9. června 2018, bude otevřena od 19:00 do 24:00 hod. i naše školní Galerie Emilie Paličkové s výstavou věnovanou konzervování a restaurování textilií, představující metody použité na různorodých exponátech zapůjčených z muzeí i studentské práce dokumentující výuku oboru Konzervování a restaurování textilií.
Nejen na toto téma proběhnou také doprovodné přednášky.
Od 19:00 do 23:00 budou pro aktivní návštěvníky v budově školy probíhat workshopy pod vedením učitelů a studentů VOŠTŘ a SUŠTŘ.
Program je ke stažení zde a pozvánka zde.
Srdečně vás zveme.
Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucíh prvních ročníků 24| 5 | 2018
Vážení rodiče a žáci budoucího prvního ročníku, zveme Vás na 1. informativní schůzku, která se koná dne 12. 6. 2018 od 17:00 hodin v budově školy. Pozvánky byly již zaslány poštou.
Pozvánka je k nahlédnutí také zde.
Výstava maturity 2018 16 | 5 | 2018
Srdečně Vás zveme na výstavu maturitních prací 2018, která právě probíhá v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy vždy pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin – 16. 5. – 7. 6. 2018.
Pozvánka zde.
Slavnostní vyřazení Absolventů proběhne 6.6. od 16:00 v galerii.
Třídní schůzky a KRPŠ 21 | 4 | 2018
Třídní schůzky SUŠTŘ se budou konat 24.4.2018 od 17:00 do 18:30 hod. v budově školy.
Pozvánka na třídní schůzky zde.
Od 18:30 hod. se bude konat ustavující Valná hromada Klubu rodičů a přátel školy, z. s.. Srdečně zveme Vás všechny, kdo se chcete stát aktivními členy Spolku.
Stanovy spolku zde.
Zápis z jednání valné hromady spolku Klub rodičů a přátel školy, o. s. – KRPŠ, o.s. zde.
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení na VOŠD a VOŠR 10 | 4 | 2018
Bližší informace naleznete v kategorii VOŠ.
Kritéria pro l. kolo přijímacího řízení pro uchazeče VOŠD a VOŠR pro školní rok 2018/19:
VOŠ Design módních doplňků naleznete zde,
VOŠ Konzervování a restaurování textilií naleznete zde.
Volnočasové rukodělné a vzdělávací kurzy pro veřejnost pro školní rok 2018/19 8 | 4 | 2018
Ve školním roce 2018/19 budou nově otevřeny pro veřejnost volnočasové rukodělné a vzdělávací kurzy s osvědčením o absolvování dle § 114 Školského zákona. Kurzy budou probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách v budově školy, lektorovat budou odborní pedagogové SUŠTŘ a VOŠTŘ.
Leták zde.
Výstava klauzur návrhu a realizace třetích ročníků 2018 5 | 4 | 2018
Srdečně Vás zveme na Výstavu Klauzur 3. ročníku z NAV a REAL 2018, která právě probíhá v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy vždy pondělí – pátek od 10:00 – 18:00 hodin – 5. 5. – 4. 5. 2018.
Pozvánka zde.
Dny otevřených dveří VOŠ 2018 27 | 3 | 2018
18. 4. a 16. 5. 2018 od 12:00 do 18:00 proběhnou dny otevřených dveří Vyšší odborné školy textilních řemesel.
Přihlášky ke studiu je možné podat do 31. 5. 2018.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/19 26 | 3 | 2018
Výsledky naleznete zde.
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro uchazeče pro školní rok 2018/19 24 | 2 | 2018
II. kolo přijímacího řízení pro doplnění předpokládaného stavu žáků pro I. ročník školního roku 2018/19 je vyhlášeno na 22.3.2018 s uzávěrkou přihlášek 12.3.2018 - viz kritéria II. kola. Bližší informace naleznete v kategorii Informace pro uchazeče.
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/19 5 | 2 | 2018
Výsledky naleznete zde.
Informace k podání sdělení o výsledku talentové zkoušky účastníkům přijímacího řízení 1. kola 18 | 1 | 2018
Bližší informace naleznete zde.
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro uchazeče pro školní rok 2018/19 10 | 10 | 2017
Bližší informace naleznete v kategorii Informace pro uchazeče.
Kritéria přijímacího řízení pro první kolo 2018/19 jsou ke stažení zde.
Přípravné kurzy 2017 3 | 10 | 2017
Od 4. 10. 2017 začínají kurzy přípravného kreslení.
Bližší informace naleznete v kategorii Kurzy.
Výstava Plenér 2017 21 | 9 | 2017
Srdečně Vás zveme na Výstavu Plenér 2017, která právě probíhá v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy vždy pondělí – pátek od 10:00 - 18:00 hodin - 21. 9. - 13. 10. 2017. Pozvánka zde.
Dny otevřených dveří 2017/18 20 | 9 | 2017
Ve školním roce 2017/2018 budou v naší škole dny otevřených dne 11. 10. 2017, 10. 11 .2017 a 11. 11. 2017. Budeme také na Schole Pragensis 23. – 25. 11. 2017. Podrobnější informace naleznete zde.
Plenéry 2. a 3. ročníků 2017/18 22 | 8 | 2017
Plenéry 2. a 3. ročníků se uskuteční v různých termínech dle ročníku a zaměření v druhém týdnu zpravidla od 10. 9. – 16. 9. 2017.
Adaptační kurz 1. ročníku 2017/18 22 | 8 | 2017
Adaptační kurz I. ročníku SUŠTŘ proběhne ve dnech 6. – 8. září 2017 v Centru Poddubí – Sázava.
Na kurz je nutné mít vlastní spací pytel.
Zálohu 1200Kč přineste již 4. 9. 2017 v hotovosti.
Zahájení výuky ve šk.r. 2017/18 21 | 8 | 2017
Školní rok 2017-18 pro žáky 1. – 4. ročníku všech oborů Střední umělecké školy textilních řemesel začíná dne 4. září 2017 od 8:00 hodin.
Zápis studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Design módních doplňků se koná dne 4. září 2017 od 9:00 hodin.
Zápis studentů 4. ročníku Vyšší odborné školy textilních řemesel oboru Konzervátorství a restaurátorství se koná dne 6. září 2017 od 9:00 hodin.
VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2017 24| 5 | 2017
Srdečně Vás zveme na VÝSTAVU MATURITNÍCH PRACÍ, která právě probíhá v Galerii Emilie Paličkové v přízemí školy vždy pondělí - pátek od 10:00 - 18:00 hodin - 22. 5. - 7. 6. 2017. Pozvánka zde.
Vyhlášení I. kola přijímacích zkoušek na VOŠ pro školní rok 2017/18 31| 4 | 2017
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017-18 pro denní formu studie vzdělávacího programu Design módních doplňků - 82-41-N/20. Kritéria pro I.kolo zde
Výsledky přijímacího řízeni - 2. kolo 3 | 4 | 2017
Výsledky přijímacího řízeni - 2. kolo - termín 30.3.2017 TZ do oborů střední školy pro školní rok 2017/18 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Výstava KLAUZURY NAV+REAL - 3.ročník 30 | 3 | 2017
Výstava klauzur z předmětu NAV +REAL je v galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 30. března do 19. dubna 2017, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Srdečně zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
Den otevřených dveří VOŠ 30 | 3 | 2017
Dne 19. dubna se uskuteční Den otevřených dveří - VOŠ pro nově otevíraný obor Design módních doplňků. Přijďte se podívat, srdečně zveme. zde
Studentský design 2017 8 | 3 | 2017
Ve od dnech 9. března do 4. dubna 2017 je v Galerii kritiků, palác Adria. Praha 1 otevřena celostátní vástava STUDENTSKÝ DESIGN 2017. Otevřena je denně,kromě pondělí, vždy od 11,00 - 18. 00 hodin. Pozvánka je ke stažení zde, a prohlédněte si SD - noviny Srdečně zveme.
Vyhlášení 2. kola talentových zkoušek - pro školní rok 2017/18 22 | 2 | 2017
Vyhlášení 2. kola TZ do vybraných oborů střední školy pro školní rok 2017/18 je zveřejněno zde Termín uzávěrky přihlášek pro druhé kolo je 20. března 2017.
Výsledky přijímacího řízeni - 1. kolo 5 | 2 | 2017
Výsledky přijímacího řízeni - 1. kolo - 1. termín 5.1.2017, 2. termín 9.1.2017 a náhradní termín 30.1.2017 TZ do oborů střední školy pro školní rok 2017/18 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Informace pro uchazeče - 1. kolo - pro školní rok 2017/18 12 | 1 | 2017
Informace pro uchazeče - 1. kolo TZ do oborů střední školy pro školní rok 2017/18 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Maturitní ples 22 | 12 | 2016
Srdečně zveme na maturitní ples dne 6. ledna 2017.
Pozvánka je ke stažení zde
OPEN WORKSHOP 1 | 12 | 2016
Přijďte do naší školy na výstavu a Textilní řemeslné dílny a objevte svůj talent!
Kdy? Ve středu 7.  prosince od 14.00 do 18.00 hod.
Podrobné informace jsou ke stažení zde
Schola Pragensis 2016 18 | 11 | 2016
24. – 26. listopadu 2016 se koná Schola Pragensis 2016 – Kongresové centrum Praha, otevřeno čtvrtek – pátek 9.00 – 18.00 a v sobotu 9.00 – 16.00. V rámci této přehlídky a  nabídky pražských středních škol všechny srdečně zveme k návštěvě expozice naší školy v I. patře, kde vás rádi seznámíme se všemi studijními obory a  obdržíte informace o studiu.
Výstava Okolo krku 2 | 11 | 2016
Okolo krku - výstava krajek a výšivek z historicé abírky školy je v galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 3. listopadu do 21. prosince 2016, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Srdečně zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017-18 23 | 9 | 2016
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro doplnění předpokládaného stavu žáků pro školní rok 2017/18 ve Střední umělecké škole textilních řemesel je zveřejněno zde.
Termín uzávěrky přihlášek pro první kolo je 30. listopadu 2016.
Výstava Plenér 2016 23 | 9 | 2016
Plenér - výstava prací žáků 2. a 3. ročníku SUŠ je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 29. září do 14. října 2016, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme. Pozvánka je ke stažení zde
Přijďte se k nám podívat 16 | 9 | 2016
Srdečně zveme na dny otevřených dveří a na Scholu Pragensis pozvání
Světluška 2 | 9 | 2016
V týdnu od 12. září 2016 to dobrovolníci z naší školy rozsvítí spolu se Světluškou. pozvánka
Škola začíná!!! 23 | 8 | 2016
Školní rok 2016/17 pro žáky naší školy začíná 1. září 2016 v 8.00 hod.
Ještě o  prázdninách je otevřena ve dnech 23.8. - 23.9. 2016 vždy po-pá od 10.00 do 18.00 hod. naše školní Galerie Emilie Paličkové s výstavou fotografií k aktuálnímu karlovskému výročí - Umění na dvoře Karla IV. očima Karla Neuberta pozvánka
Srdečně vás zveme.
Hurá na prázdniny 30. | 6 | 2016
Školní rok 2015/16 pro většinu studentů a žáků naší školy skončil a přivítáme je 1. září 2016. Přejeme všem krásné prázdniny.
První společné setkání s rodiči budoucích prvních ročníků - učebna č. 110 15. června 2016 od 17.00
Ve středu 15. června 2016 od 16:00 hod. budou děti, přijaté do 1. ročníku Střední umělecké školy textilních řemesel, psát rozřazovací test z Anglického jazyka v učebně č. 106.
Schůzka s rodiči se koná ve středu 15. června 2016 od 17:00 hod v učebně č. 110.
Obě učebny jsou v 1. poschodí budovy školy v Praze 1, U Půjčovny 9/1274. Současně Vás, rodiče i nové žáky.
Pražská muzejní noc 6 | 6 | 2016
V  rámci Pražské muzejní noci, která se koná v  sobotu 11. června 2016, bude otevřena od 19.00 do 01.00 hod. i  naše školní Galerie Emilie Paličkové s výstavou fotografií k aktuálnímu karlovskému výročí - "Karel IV. Karla Neuberta", doplněná od 19.30 hod. přednáškou Mgr. Petry Czumalové - "Oděv doby Karla IV".
Na dvorku školy bude instalace kapek a řetízků "Ozvěny EXPO 2016" - za aktivní spolupráce s návštěvníky.
Návštěvníci budou mít od 19.00 do 23.00 možnost nahlédnout do jednotlivých ateliérů školy s ukázkami klauzurních, maturitních a dalších prací. Ozvěny EXPO 2016 - instalace kapek a řetízků na dvorku školy a aktivní spolupráce s návštěvníky.
Pozvánka je ke stažení zde
Srdečně vás zveme.
Výsledky přijímacích zkoušek - 3. kolo - pro školní rok 2016/17 20 | 5 | 2016
Výsledky přijímacího řízení - 3. kolo do oborů střední školy pro školní rok 2016/17 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Výstava Míru 6 | 5 | 2016
Srdečně zveme na otevření výstavy Míru, které se koná dne 14. května 2016 od 13.00 do 17.00 hodin v Galerii Swarovski v Celetné ul. 600/7. Pozvánka je ke stažení zde
Vyhlášení III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016-17 18 | 4 | 2016
Vyhlášení III. kola přijímacího řízení pro doplnění předpokládaného stavu žáků pro školní rok 2016/17 ve Střední umělecké škole textilních řemesel je zveřejněno zde.
Výstava Ivy Proškové a Jitky Egermaierové von Linden 18 | 4 | 2016
Výstava vzdělávacího spolku uměleckých řemesel - je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 21. dubna do 16. kvěna 2016, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Vernisáž se koná ve středu 20. dubna v 17.00 hodin. Srdečně zveme. Pozvánka je ke stažení zde
Výstava ŘEMESLA PRO BUDOUCNOST - BUDOUCNOST PRO ŘEMESLA 31. 3. 2016
Výstava studentských prací i ze sbírek depozitáře VOŠ a SUŠTŘ Praha ŘEMESLA PRO BUDOUCNOST - BUDOUCNOST PRO ŘEMESLA v Jindřichově Hradci bude otevřena vernisáží dne 3. dubna v 15.00 hod. a potrvá do 17. června 2016. Srdečně zveme. Pozvánka je ke stažení zde
Výstava KLAUZURY 3. ROČNÍK 30 | 3 | 2016
Výstava klauzurních prací z NAV + realizace 3. ročníku - je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 31. března do 15. dubna 2016, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Pozvánka je ke stažení zde
Výsledky přijímacích zkoušek - 2. kolo - pro školní rok 2016/17 15 | 2 | 2016
Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo do oborů střední školy pro školní rok 2016/17 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Výstava "TAPISERIE" 14 | 2 | 2016
Výstava "TAPISERIE" je ve školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí i k  potěšení ve dnech od 18. února do 18. března 2016, otevřena bude vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Vernisáž se uskuteční 17. 2. 2016 v 16.30 hod. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Studentský festival: SUŠTŘfest – MODIFIKACE | 5.2. – 12.2. 2016 28 | 1 | 2016
5.2. – 12.2. 2016 proběhne v prostorách školy SUŠTŘfest na téma MODIFIKACE na který Vás srdečně zveme.
V rámci SUŠTŘfestu můžete také 8.2. 2016 navštívit módní přehlídku v Divadle v Celetné kde proběhne i slavnostní vyhlášení soutěžní přehlídky studentských filmů nebo 12.2. 2016 přijít na afterparty v Avoid floating gallery kotvící u zastávky Výtoň.
Více informací naleznete v rámci události zde.
Festivalový plakát zde a upoutávka zde.
Plakát módní přehlídky zde a spot zde.
Výstava Svoboda na ostrově zde a workshopy zde.
Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 15 | 1 | 2016
Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro doplnění předpokládaného stavu žáků pro školní rok 2016/17 ve Střední umělecké škole textilních řemesel je zveřejněno zde.
Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17 15 | 1 | 2016
Výsledky přijímacího řízení do oborů střední školy pro školní rok 2016/17 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Výstava "KLAUZURNÍ PRÁCE VYP a FIK 2015/2016" 28 | 12 | 2015
Výstava "KLAUZURY VYP + FIK" je ve školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí i k  potěšení ve dnech od 6. ledna do 15. ledna 2016, otevřena bude vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava Fotografie Pavly Vrbové 1 | 12 | 2015
Výstava Pavla Vrbová - Fotografie je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 3. - 22. 12. 2015, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hodin. Vernisáž se koná ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 18.00 hod.. Srdečně vás zveme. pozvánka
Schola Pragensis 2015 20 | 11 | 2015

26. – 28. listopadu 2015 se koná Schola Pragensis 2015 – Kongresové centrum Praha, otevřeno čtvrtek – pátek 9.00 – 18.00 a v sobotu 9.00 – 15.00. V rámci této přehlídky a  nabídky pražských středních škol všechny srdečně zveme k návštěvě expozice naší školy v I. patře - stánek č. 117, kde vás rádi seznámíme se všemi studijními obory a  obdržíte informace o studiu. Termín odevzdání přihlášek ke studiu je 30. listopadu 2015.

Třídní schůzky 13 | 11 | 2015
Dne 19. listopadu 2015 se konají od 17.00 hodin třídní schůzky. Současně slavnostně ukončíme úspěšnou výstavu
Za okny primátorské rezidence, kde jsou k obdivování jsou zrestaurované záclony Emilie Paličkové. Srdečně vás zveme.
Výstava Za okny primátorské rezidence 3 | 11 | 2015
Výstava Za okny primátorské rezidence je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 22. října od 17.00 hodin do 16. listopadu 2015, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hodin. Mimořádně je otevřena i v sobotu 7.11.2015 od 9.00 do 15.00 hodin. K obdivování jsou zrestaurované záclony Emilie Paličkové. Slavnostní ukončení se koná ve čtvrtek 19. listopadu 2015. Srdečně vás zveme. pozvánka
Veletrh PAMÁTKY 2015 20 | 10 | 2015
Přijďte se podívat ve dnech 22. - 23. října 2015 od 10.00 do 19.00 hodin do Křižíkova pavilonu B na holešovickém výstavišti, kde v ráci mezioborového velethu obnovy – financování – využití řemesel vystavuje a předvádi práce i naše škola.
Srdečně zveme do stánku č. 259.
Den otevřených dveří VOŠ a ŠUSTŘ 30 | 9 | 2015
Přijďte se podívat v  úterý dne 6. října 2015 od 12.00 do 18.00 do naší školy na Dny otevřených dveří VOŠ a SUŠTŘ.
V rámci návštěvy všech ateliérů školy bude na výstavě v Galerii Emilie Paličkové zopakována akce z Milána Kapky pro život. Srdečně zveme jak uchazeče, tak i  širokou veřejnost.pozvánka.
Výstava KAPKY Z EXPO 2015 23 | 9 | 2015
Výstava Kapky z EXPO 2015 je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 24. září do 16. října 2015, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Vernisáž se koná ve středu 23. září 2015. Srdečně vás zveme. Pozvánka je ke stažení zde
KAPKY PRO ŽIVOT - NEJVĚTŠÍ PROSTOROVÝ OBJEKT ZE ŠITÉ KRAJKY 30 | 7 | 2015
Naše škola se od 1. 8. do 16. 8. účastní světové výstavy EXPO 2015 v Miláně. Nainstalujeme dosud na světě největší prostorový objekt - kapky vody - udělaný technikou šité krajky. Nebude to dílo pasivní. Návštěvníci mohou přímo na místě vytvořit vlastní menší kapky z josefínského uzle (uzle přátelství) a do nich umístí napsané přání pro planetu Zemi.
Malá, ale reprezentativní, ukázka z naší sbírky:
Uvnitř pavilonu nainstalujeme 25 exponátů provedených technikou ručně paličkované krajky, ručně šité krajky a ruční výšivky. Budou zastoupeny výtvarnice: E. Paličková, B. Rothmayerová, A. Rosová, V. Šolcová, M. Bradová, J. Trösterová, M. Horváthová a A. Jašková.
Tisková zpráva EXPO 2015 je ke stažení zde a  fotodokumentace z výroby kapek zde.
Pražská muzejní noc 8 | 6 | 2015
V  rámci Pražské muzejní noci, která se koná v  sobotu 13. června 2015, bude otevřena od 19.00 hod. i  naše školní Galerie Emilie Paličkové s výstavou "Za okny primátorské rezidence", doplněná od 20.00 přednáškou Mgr. Petry Czumalové Emilie Paličková.
Návštěvníci si dále budou moci od 19.00 do 23.00 prohlédnout a vyzkoušet některá tradiční řemesla v tkalcovské, tiskařské, košíkářské, krajkářské a vyšívačské dílně. V jednotlivých ateliérech budou také vystaveny hotové výrobky studentů školy.
Podrobný program je ke stažení zde. Srdečně vás zveme.
Výstava: Maturity 2015 26| 5 | 2015
Výstava maturitních prací je ke shlédnutí v Galerii Emilie Paličkové od 4.6. do 26. 6. 2014, v po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstavní trhy 12 | 5 | 2015
Ve dnech od 15. do 16. května 2015, vždy od 10.00 do 18.00 hod. se na Novoměstské radnici v Praze 2 konají řemeslné trhy, kterých se túčastní i naše škola s ukázkami řemeslných technik. Srdečně zveme.
Výstava Aňa Šebelková a Filip Jakš Nečitelnosti 5 | 4 | 2015
Výstava Aňa Šebelková a Filip Jakš Nečitelnosti je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 9. dubna do 7. května 2015, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Vernisž se koná ve středu 8. dubna. Srdečně vás zveme. Pozvánka je ke stažení zde
Výstava Ateliéru bytového designu 3 | 3 | 2015
Výstava Ateliéru bytového designu je ve školní galerii Emilie Paličkové otevřena ve dnech od 5. března do 3. dubna 2015, vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Srdečně vás zveme.
Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 - II.kolo 20 | 2 | 2015
Výsledky přijímacího řízení do oborů střední školy pro školní rok 2015/16 - II.kolo jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Výstava "KLAUZURNÍ PRÁCE 2014/2015" 16 | 1 | 2015
Výstava "KLAUZURY NAV + REAL" ateliérů nových médií, oděvu, tisku a tkaní, hračky a košíkářských technik a bytového designu je školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí i k  potěšení ve dnech od 21. ledna do 12. února 2015, otevřena bude vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 15 | 1 | 2015
Výsledky přijímacího řízení do oborů střední školy pro školní rok 2015/16 jsou zveřejněny zde a v přízemí budovy na úřední desce školy.
Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 15 | 1 | 2015
Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro doplnění předpokládaného stavu žáků pro školní rok 2015/16 ve Střední umělecké škole textilních řemesel je zveřejněno zde.
Výstava "KLAUZURNÍ PRÁCE 2014/2015" 8 | 12 | 2014
Výstava "KLAUZURY VYP + FIK" je ve školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí i k  potěšení ve dnech od 18. prosince 2014 do 16. ledna 2015, otevřena bude vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod. (kromě vánočních prázdnin). Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
Schola Pragensis 2014 14 | 11 | 2014

20. – 22. listopadu 2014 se koná Schola Pragensis 2014 – Kongresové centrum Praha, otevřeno čtvrtek – pátek 9.00 – 18.00 a v sobotu 9.00 – 16.00. V rámci této přehlídky a  nabídky pražských středních škol všechny srdečně zveme k návštěvě expozice naší školy v I. patře - stánek č. 118, kde vás rádi seznámíme se všemi studijními obory a  obdržíte informace o studiu.

Výstava Za hranicemi 10 | 11 | 2014
Studentky 4. ročníku - Ateliér nových médií srdečně zvou na vernisáž autorské výstavy Za hranicemi, která se koná v  pátek dne 28. listopadu 2014 od 19.00 hod. v STEAM COFFEE, Říčany u Prahy. pozvánka.
Dny otevřených dveří VOŠ a ŠUSTŘ 3 | 11 | 2014
Přijďte se podívat v  pátek dne 14. listopadu 2014 od 10.00 do 18.00 a  v  sobotu 15. listopadu od 10.00 do 14.00 do naší školy na Dny otevřených dveří VOŠ a SUŠTŘ.
Srdečně zveme jak uchazeče, tak i  širokou veřejnost.pozvánka.
Přijímací řízení na SUŠTŘ pro školní rok 2015/2016 3 | 11 | 2014
Ve dnech 12. a 13. ledna 2015 se uskuteční I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 pro denní formu studia oboru vzdělávání Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů s talentovou zkouškou. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2014.
Kritéria a bližší informace k doplňovacímu přijímacímu řízení naleznete v sekci SUŠ | Všeobené informace | přijímací řízení.
Veletrh "Památky 2014" 20 | 10 | 2014
Ve dnech 23. – 24. 10. 2014 se v historickém Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha - Holešovice koná 3. mezioborový veletrh Památky – řemesla–rekonstrukce–využití–ochrana.,
Na veletrhu PAMÁTKY 2014 představíme výsledky prácí studentů Vyšší odborné školy oborů Textilní řemesla v oděvní tvorbě a Konzervování; a restaurování textilií a také ukázky z textilních řemesel.
Srdečně zveme na náš stánek PK 151. Otevírací doba: 10 – 19 hod.
Podrobné informace o veletrku naleznete na www.incheba.cz/pamatky.
Výstava Krajka a výšivka v interiéru 7 | 10 | 2014
Výstava ze sbírek Školského ůstavu umělecké výroby je ke zhlédnutí ve dnech 16. října - 12.prosince 2014 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Den otevřených dveří VOŠ a ŠUSTŘ 30 | 9 | 2014
Přijďte se podívat ve  čtvrtek dne 16. října 2014 od 10.00 do 18.00 do naší školy na Den otevřených dveří VOŠ a SUŠTŘ.
Srdečně zveme jak uchazeče, tak i  širokou veřejnost.pozvánka.
Od 17.30 hod. se uskuteční schůzka se zájemci o  studium.
Výstava: Plenér 2014 17 | 9 | 2014
Výstava prací atudentů SUŠTŘ Plenér 2014 je ke shlédnutí v Galerii Emilie Paličkové od 18.9. do 10. 10. 2014, v po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Škola začíná... 20 | 8 | 2014
Školní rok 2014/2015 začíná pro žáky SUŠTŘ v pondělí 1. září v 8.00 hod.,
pro studenty VOŠ - oděvní oborv pondělí 8. září v 8.00 hod.,
restaurátoři začínají ve středu 10. září v 8.00 hod.
Vyhlášení přijímacího řízení VOŠTŘ vzdělávacího programu 82-42-N/03 a 82-41-N/10 30 | 06 | 2014
Ve dnech 18. a 19. září 2014 se uskuteční II. kolo přijímacího řízení VOŠTŘ pro školní rok 2014/2015 pro kombinovanou formu studia vzdělávacího programu 82-42-N/03 Restaurování a konzervování textilií a  dopňujícího přijímacího řízení do 2. ročníku vzdělávacího programu 82-41-N/10 Textilní řemesla v oděvní tvorbě s talentovou zkouškou.
Termín podání přihlášek - do 5. září 2014.
Bližší informace ke studiu včetně přihlášky naleznete v sekci VOŠ.
Hurá na prázdniny 30 | 6 | 2014
V pátek dne 28. června 2014 skončila výuka ve školním roce 2013/2014 - všem studentům a žákům přejeme příjemné prázdniny.
Pražská muzejní noc 3 | 6 | 2014
V  rámci Pražské muzejní noci, která se koná v  sobotu 14. června 2014, bude otevřena od 19.00 do 01.00 hod. i  naše školní Galerie Emilie Paličkové s výstavou absolventských prací "Konzervování a restaurování textilií, doplněná od 20.00 přednáškou resturátorek vystavených děl "Konzervátorské a restaurátorcké postupy".
Návštěvníci si dále budou moci od 19.00 do 23.30 prohlédnout a vyzkoušet některá tradiční řemeslav tkalcovské, tiskařské, košíkářské, krajkářské a vyšívačské dílně. V jednotlivých ateliérech budou také vystaveny hotové výrobky studentů školy.
Srdečně vás zveme.
První schůzka rodičů i žáků budoucího I. ročníku ve šk. r. 2014/2015 26 | 5 | 2014
Ve středu dne 11. června 2014 od 17.00 hod. se uskuteční schůzka s rodiči budoucího I. ročníku v uč. č. 110.
Od 16.00 hod budou psát žáci rozřazovací test z  Anglického jazyka. v uč. č. 106.
Výstava: Maturity 2014 23 | 5 | 2014
Výstava maturitních prací je ke shlédnutí v Galerii Emilie Paličkové od 26.5. do 11. 6. 2014, v po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Den otevřených dveří VOŠ 22 | 4 | 2014
Přijďte se podívat ve  středu dne 7. května 2014 od 10.00 do 18.00 do naší školy na Den otevřených dveří VOŠ. Srdečně zveme jak uchazeče o  studium, tak i  širokou veřejnost.
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení VOŠTŘ vzdělávacího programu 82-42-N/031 | 04 | 2014
Ve dnech 24. a 25. června 2014 se uskuteční I. kolo přijímacího řízení VOŠTŘ pro školní rok 2014/2015 pro kombinovanou formu studia vzdělávacího programu 82-42-N/03 Restaurování a konzervování textilií s talentovou zkouškou. Termín podání přihlášek - do 31. května 2014.
Bližší informace ke studiu včetně přihlášky naleznete v sekci VOŠ.
Výstava Paličkovaná krajka M. Králíkové, M. Šustrové a J. Langové 1 | 4 | 2014
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 10. dubna - 16.května 2014 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Vernisáž se uskuteční 9. dubna 2014 v 17.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava Řemesla v interiéru 10 | 3 | 2014
Výstava "Řemesla v interiéru" je ve školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí i k  potěšení ve dnech od 12. března do 4. dubna 2014, otevřena bude vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
ŠUSTŘfest 2014 25 | 2 | 2014
Pod dohledem -  studentský festival 2014 se koná od 26. února do 7. března 2014. Vernisáž výstav v prostorách naší školy se uskuteční 26. února 2014 v 17.30 hodin. Z dalších akcí jsou to pak workshopy, filmá noc a módní přehlídka. Nelze opominout i výstavu Bez omezení, která se koná v  kancelářských prostorách Osadní 26, Praha 7. Srdečně zveme. Podrobný program je ke stažení zde
Den otevřených dveří 6 | 2 | 2014
Přijďte se podívat ve  středu dne 12. února 2014 od 13.00 do 18.00 do naší školy na Den otevřených dveří. K dispozici budou vedoucí oborů i  další pedagogové, prohlídnout si můžete i  jednotlivé ateliéry a  práce našich studentů. Srdečně zveme jak uchazeče o  studium, tak i  širokou veřejnost.
Výstava "KLAUZURNÍ PRÁCE 2013/2014" 6 | 1 | 2014
Výstava ""KLAUZURY NAV + REAL"" je ve školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí i k  potěšení ve dnech od 8. ledna do 24. ledna 2014, otevřena bude vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Od 29. ledna do 21. února 2014 bude v galerii následně instalována výstava z přednětů VYP + FIK.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
PF 2014 30 | 12 | 2013
Přejeme pohodový a úspěšný nový rok PF 2014
Den otevřených dveří 9 | 10 | 2013
Přijďte se podívat v  úterý dne 15. října 2013 od 10.00 do 18.00 do naší školy na Den otevřených dveří. K dispozici budou vedoucí oborů i  další pedagogové, prohlídnout si můžete i  jednotlivé ateliéry a  práce našich studentů. Srdečně zveme jak uchazeče o  studium, tak i  širokou veřejnost. Pozvánka je ke stažení zde
Veletrh Památky 2013 30 | 9 | 2013
Srdečně zveme na veletrh Památky 2013, která se koná ve dnech od 3. do 5. října 2013 v Průmyslovém paláci na výstavišti v  Holešovicích. Otevřena bude od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu od 9.00 do 15.00 hod. Naše škola se účastní expozicí VOŠ a 3. 5. v 15.00 hod. přednáškou na semináři - o škole, sbírkách a  výuce konzervování a  restaurování textilií.
Více informací a  kompletní program na www.incheba.cz/pamatky.
Výstava Krajka v módě 16 | 9 | 2013
Výstava "Krajka v módě" je ve školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí i k  potěšení ve dnech od 16. září do 15. listopadu 2013, otevřena bude vždy po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
Pražská muzejní noc 8 | 9 | 2013
V  rámci Pražské muzejní noci, která se koná v  sobotu 14. září 2013, bude otevřena od 19.00 do 01.00 hod. i  naše školní Galerie Emilie Paličkové s výstavou "Krajka v  módě", doplněná od 19.30 přednáškou Mgr. Petry Czumalové "Möda v  krajce" a  od 21.00 "Konzervování a restaurování textilií".
Srdečně vás zveme.
Pozvánka a program je ke stažení zde
Výstava lidových krojů 19 | 8 | 2013
Výstava českých, moravských a slovenských lidových krojů ze sbírky Věry Čerdové je ve školní galerii Emilie Paličkové
ke zhlédnutí ve dnech 21. srpna - 11. září 2013, otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde
Zahájení výuky ve šk.r. 2013/14 10 | 7 | 2013
SUŠTŘ - 2. září 2013 od 8.00 hod. dle aktuálního rozvrhu.
VOŠTŘ - restaurátoři - 2. září 2013 od 8.00 hod. zápis do 3. ročníku v uč. č. 119.
VOŠTŘ - oděv - 16. září 2013 od 8.00 hod. zápis do I. ročníku.
Vyhlášení II. kola přijímacího řízení VOŠTŘ vzdělávacího programu 82-42-N/10 10 | 07 | 2013
Dne 12. září 2013 se uskuteční II. kolo přijímacího řízení VOŠTŘ pro školní rok 2013/2014 pro denní formu studia
vzdělávacího programu 82-42-N/10 Textilní řemesla v oděvní tvorbě s talentovou zkouškou.
Bližší informace ke studiu včetně přihlášky naleznete v sekci VOŠ.
Vyhlášení a kritéria II. kola přijímacího řízení ke stažení zde.
Výsledky přijímacího řízení ze dne 24.6.2013 zde.
Výstava fotografií - PENTAX KLUB PRAHA 1 | 7 | 2013
Výstava fotografií je ke zhlédnutí ve dnech 3. - 19. července 2013 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení pozvánka
VOŠTŘ - přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 25 | 06 | 2013
Dne 24. června 2013 se uskutečnilo I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 pro denní formu studia vzdělávacího
programu 82-42-N/10 Textilní řemesla v oděvní tvorbě s talentovou zkouškou a doplňující přijímací řízení do 3. ročníku
vzdělávacího programu 82-42-N/03 Konzervování a restaurování textilií.
Kritéria a bližší informace k I. kolu přijímacího řízení a doplňovacímu přijímacímu řízení naleznete také v sekci VOŠ.
Kritéria pro I. kolo přijímací řízení ke stažení zde.
Výsledky přijímacího řízení ze dne 24.6.2013 zde.
První schůzka rodičů i žáků budoucího I. ročníku ve šk. r. 2013/2012 7 | 6 | 2013
Ve středu dne 26. června 2013 od 16.00 hod. se uskuteční schůzka s rodiči budoucího I. ročníku v uč. č. 106,
současně budou psát žáci rozřazovací test z  Anglického jazyka. v uč. č. 106.
Znění zvacího dopisuzde.
Výstava: Maturity 2013 7 | 6 | 2013
Výstava maturitních prací je prodloužena do pondělí 10. 6. do17.00 hod.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava: Absolventské práce 2013 4 | 6 | 2013
Výstava absolvenských prací VOŠ je ke zhlédnutí ve dnech 12. - 28. června 2013 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Mimořádné ředitelské volno 3 | 6 | 2013
Tímto vyhlašuji mimořádné ředitelské volno pro 2M, 2H, 3M, 3T na dny 4. 6 a 5. 6. 2013.
Zbytek tříd je v pořádku na malování v plenéru v Sedmihorkách a Rabacu.
Žáci čtvrtých ročníků začínají zítra dle přiloženého rozvrhu ústních maturitních zkoušek. Ti co měli maturovat dnes, budou maturovat ve středu, v pátek a v pondělí (viz rozpis). Také ruším slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek a ráno ve škole budou přítomni pouze Ti žáci, kteří maturují, popřípadě služba (po dohodě s p. třídní uč. Janou Peškovou).
Zrušení výuky 2 | 6 | 2013
Na základě rozhodnutí paní radní JUDr. Heleny Chudomelové, se zítra, tj. v pondělí 3.6.2013 vzhledem k vážné situaci v HMP nebude vyučovat. Maturanti budou informováni v průběhu dne. Bližší info naleznete na www.facebook.com/textilniskola.
Výstava: Maturity 2013 18 | 5 | 2013
Výstava maturitních prací je ke zhlédnutí ve dnech 27. května - 6. června 2013 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Vyhlášení řádného termínu absolutoria 2012/2013 18 | 5 | 2013
Příkazem ředitelky školy ze dne 15. kvěna 2013 byl vyhlášen řádný termín absolutoria na 17. a 18. června 2013.
Příkaz je ke stažení zde.
Výstava VOŠTŘ 7 | 05 | 2013
V Galerii naší školy pokračuje výstava VOŠTŘ - zaměření na Textilní řemesla v oděvní tvorbě a Konzervování a restaurování
textilií, která je otevřena od 7. do 17. května 2013, vždy v po - pá od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny, kteří nestihli Den otevřených dveří pozvánka.
Den otevřených dveří VOŠTŘ 3 | 05 | 2013
Dne 7. května 2013 od 10.00 do 18.00 hod. se koná Den otevřených dveří naší školy, zejména Vyšší odborné školy textilních
řemesel se zaměřením na Textilní řemesla v oděvní tvorbě a Konzervování a restaurování textilií.
Srdečně zveme zde.
SUŠTŘfest - Iluze vs. Realita 19 | 04 | 2013
Festival Iluze vs. Realita, který se koná ve dnech 2. - 7. května 2013, pořádají studentky 3. ročníku
Vyšší odborné a Střední umělecké školy textilních řemesel v rámci výuky Ateliéru nových médií v  předmětu
Multimediální tvorba/Výstavnictví a  modeling. Součástí programu budou: MÓDNÍ PŘEHLÍDKY oděvů a kolekcí, které
byly vytvořeny studentkami Ateliéru oděvu a v oboru Textilní řemesla v textilní tvorbě, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
s loutkami vytvořenými studentkami z Ateliéru hračky a košíkářských technik, FILMOVÁ NOC na které se budou promítat
filmy studentů Ateliéru nových médií. V průběhu celého festivalu se konají VÝSTAVY prací Ateliéru tisku a tkaní,
DOPROVODNÝ PROGRAM a  AFTERPARTY v  prostoru Kokpit kafe (Pod Bruskou 2, Praha 1).
Program zde.
Pozvánka na festival zde.
Informace pro absolventy SUŠTŘ - odkoupení maturitních prací 8 | 04 | 2013
Výtvarná rada školy schválila postup získání maturitních prací, pokud o ně absolventi projeví zájem.
Vyplněnou žádost o odkoupení maturitní práce zašlou zájemci předsedkyni UR Mgr. Petře Czumalové.
Formulář pro odkoupení maturitních prací získáte zde.
VOŠTŘ - přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 26 | 03 | 2013
Dne 24. června 2013 se uskuteční I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 pro denní formu studia vzdělávacího
programu 82-42-N/10 Textilní řemesla v oděvní tvorbě s talentovou zkouškou a doplňující přijímací řízení do 3. ročníku
vzdělávacího programu 82-42-N/03 Konzervování a restaurování textilií.
Kritéria a bližší informace k I. kolu přijímacího řízení a doplňovacímu přijímacímu řízení naleznete v sekci VOŠ.
Den otevřených dveří se koná dne 7. května 2013, srdečně zveme zde.
VOŠTŘ a SUŠTŘ na Facebooku 1 | 3 | 2013
VOŠTŘ a SUŠTŘ můžete nyní sledovat na oficiálním facebookovém profilu. Na www.facebook.com/textilniskola
najdete veškeré novinky a zprávy o aktuálním dění ve škole. Pokud vás naše škola zajímá, klikněte na ,To se mi líbí´
a staňte se naším fanouškem.
Výsledky talentových zkoušek 2. kola ze dne 25. února 2013 pro šk. rok 2013/14 26 | 2 | 2013
Výsledková listina zde.
Výstava z tvorby Rudolfa Richtera 26 | 2 | 2013
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 7. března - 26.dubna 2013 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Vernisáž se uskuteční 6. března 2013 v 17.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava klauzurních prací 2012/2013 - NAV + REAL 28 | 1 | 2013
Výstava klauzurních prací NAV + REAL je otevřena ve školní galerii Emilie Paličkové
ve dnech 30. ledna - 1.března 2013, v pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00 hod.
Slavnostní zahájení se uskuteční 30. ledna 2013 v  9.35 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Gaudeamus 2013 25| 1 | 2013
Ve dnech 29. -  30. ledna 2013 se koná již VI. ročník evropského veletrhu pomaturitního a  celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2013 - Výstaviště Praha, Křižíkovy pavilony D a E - otevřeno od 8 do 16 hodin.
Naše škola má stánek č. 41 v pavilonu E.
Srdečně vás zveme.
Informační materiál je ke stažení zde.
II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 18 | 1 | 2013
Dne 25. února 2013 se uskuteční II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 pro denní formu studia oboru vzdělávání Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů s talentovou zkouškou.
Kritéria a bližší informace k doplňovacímu přijímacímu řízení naleznete v sekci SUŠ | Všeobené informace | přijímací řízení.
Výsledky talentových zkoušek 1. a 2. termínu 1. kola ze dne 3. a 4. 1. 2013 pro šk. rok 2013/14 8 | 1 | 2013
Výsledková listina zde.
Výstava Hrátky v Poděbradech 8 | 1 | 2013
VOŠ a  SUŠTŘ -  Ateliér hračky a  košíkářských technik vystavuje v  Polabském muzeu v Poděbradech.
Výstava Hrátky -  textilní a  proutěné hračky je otevřena ve dnech 11. ledna - 31.března 2013.
Slavnostní zahájení se uskuteční 10. ledna 2013 v  17.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava klauzurních prací 2012/2013 3 | 12 | 2012
Výstava z předmětů Výtvarná příprava a Figurální kreslení je otevřena ve školní galerii Emilie Paličkové
ve dnech 7. ledna - 25.ledna 2013, v pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00 hod.
Slavnostní zahájení se uskuteční 7. ledna 2013 v  9.35 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Pf 2013 21 | 12 | 2012
přejeme všem krásné prožití vánočních svátků i optimistický vstup do roku 2013.
PF je ke stažení zde.
Výsledky soutěže Doteky papíru 2012 18 | 12 | 2012
Dne 17. 12. 2012 byly vyhlášeny výsledky soutěže Doteky papíru 2012.
V kategorii Střední školy získala za kolekci papírových tašek "Polonahá"" 1. místo Klára Masnicová.
Studentky třetího ročníku - Atelér ručního tisku a tkaní pod vedením Ivici Dudášové, ak.mal. obdržely Speciální cenu
za profesionální zpracování a prezentaci kolekce papírových tašek.
Srdečně blahopřejeme!!!
Ocenění je ke stažení zde.
Výstava studentských prací pro projekt Bangladéš 3 | 12 | 2012
Výstava návrhů, kuponů a potištěných modelů pro kalendář Roberta Vana je otevřena ve školní galerii Emilie Paličkové
ve dnech 7. prosince - 20.prosince 2012, v pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00 hod.
Slavnostní zahájení se uskuteční 6. prosince 2012 ve 13.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava v Centru Bavaria Bohemia Schönsee 23 | 11 | 2012
Výstava naší školy je ke zhlédnutí ve dnech 30. listopadu 2012 - 31.ledna 2013 v německém Centru Bavaria Bohemia Schönsee.
Vernisáž s módní přehlídkou se uskuteční 29. listopadu 2012 v  18.00 hod. za účasti zástupců naší školy.
Srdečně vás zveme k návštěvě.
Pozvánka je ke stažení zde. Fotogalerie zde.
Schola Pragensis 2012 14 | 11 | 2012

22. – 24. listopadu 2012 se koná Schola Pragensis 2012 – Kongresové centrum Praha, otevřeno čtvrtek – pátek 9.00 – 18.00 a v sobotu 9.00 – 16.00. V rámci této přehlídky a  nabídky pražských středních škol všechny srdečně zveme k návštěvě expozice naší školy v I. patře - stánek č. 106, kde vás rádi seznámíme se všemi studijními obory a  obdržíte informace o studiu.
Fotogalerie zde.

Den otevřených dveří 1 | 11 | 2012
9. listopadu 2012 opět zveme všechny zájemce o studium i o dění na naší škole na prohlídku školy.
Vedoucí oborů a další pracovníci i studenti vám rádi poskytnou informace o studiu. Informační leták je ke stažení zde.
Výstava 20. let Vzdělávacího spolku textilních řemesel 30 | 10 | 2012
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 7.  listopadu - 30.listopadu 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Vernisáž se uskuteční 9. listopadu 2012 v 19.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 9 | 10 | 2012
Dne 4. 10. 2012 vyhlásila ředitelka školy I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 pro denní formu studia oboru vzdělávání Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů s talentovou zkouškou, které se koná v termínech 3. ledna a 4. ledna 2013. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2012.
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci SUŠ | Všeobené informace | přijímací řízení.
Den otevřených dveří 1 | 10 | 2012
10. října 2012 zveme všechny zájemce o studium i o dění na naší škole na prohlídku školy. Vedoucí oborů a další pracovníci i studenti vám rádi poskytnou informace o studiu. Informační leták je ke stažení zde.
Nabídka kurzů výtvarných a řemeslných činností 1 | 10 | 2012
Ve školním roce 2012/13 opět nabízíme žákům, studentům i dospělým večerní kurzy ve výtvarných a řemeslných oborech.
Informační leták je ke stažení zde.
Výstava oboru Textilní řemesla v oděvní tvorbě 27 | 9 | 2012
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 3. října - 2. listopadu 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Vernisáž se uskuteční 3. října 2012 v 17.00 hod.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
ARTIS PICTUS 21 | 9 | 2012
Dne 24. září 2012 se na Nám. Republiky v Paze uskuteční výtvarná soutěž mladých umělců. Naše škola maluje od 9.00 do 11.00 hod.
Výstava projektů Dialogy - Hlavy a klobouky 14 | 9 | 2012
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 20. září - 1. října 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Vernisáž s prezentací těchto projektů v rámci
programu Leonardo da Vinci se uskuteční 19. září 2012 v 17.00 hod. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku 3 | 9 | 2012
Výjezdní adaptační kurz se koná ve dnech 6.  -  7.  9.  2012 v hotelu O.k.1 s.r.o. v Berouně.
Křest kalendáře Robert Vano pro Bangladéš 31 | 8 | 2012
Dne 12. září v 15.00 hod. se v Rezidenci primátora hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha koná Křest kalendáře:
Robert Vano pro Bangladéš. Součástí proramu je aukce foto-obrazů Roberta Vana i přehlídka modelů vytvořených
v naší škole pro tento kalendář.
Pozvánka je ke stažení zde.
Začátek školního roku 24 | 8 | 2012
Začátek školního roku 2012/2013 - v pondělí 3. září 2012 v 8.00 hod.
Výstava Venezia, Venice, Benátky 20 | 8 | 2012
Výstava fotografií Karla Tůmy je ke zhlédnutí ve dnech 23. srpna - 14. září 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 10.00 do 18.00. Vernisáž se uskuteční 22. srpna 2012 v 18.00 hod. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Uzavření školy 3 | 8 | 2012
V období od 6.  do 17. srpna 2012 bude naše škola uzavřena. Od 20. 8. bude opět zahájen provoz.
Přehlídka Krajka a oděv 22 | 6 | 2012
Dne 30.června 2012 ve 20:00 hod. se v rámci XIII. mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku koná
již tradiční přehlídka Krajka a oděv. Srdečně zveme! Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava Krajka - umění nebo řemeslo? 21 | 6 | 2012
Muzeum Vysočiny Jihlava a VOŠ a SUŠTŘ Praha si vás dovolují pozvat na výstavu Krajka - umění nebo řemeslo,
která je otevřena od 22. června do 2. září 2012 v prostorách muzea v Jihlavě. Pozvánka je ke stažení zde.
SUŠTŘFest - Interpunkce 18 | 6 | 2012
Všechny srdečně zveme na SUŠTŘFest - Interpunkce ve dnech 22. - 28. června 2012 v prostorách naší školy.
Program je ke stažení zde, Interpunkce na Facebooku zde.
Náhradní termín rozřazovacího testu z Anglického jazyka 11 | 6 | 2012
Náhradní termín rozřazovacího testu z Anglického jazyka se koná ve středu 27. června 2012 od 16:30 hod.
Žáci přijatí do I. ročníku SUŠTŘ se dostaví v  určený čas do učebny č. 105 v 1.  poschodí budovy školy v Praze 1, U Půjčovny 9/1274.
Vyřazení absolventů SUŠTŘ 2012 25 | 5 | 2012
Slavnostní vyřazení absolventů SUŠTŘ 2012 se koná dne 30. května 2012 v 16:00 hod. ve školní galerii Emilie Paličkové.
Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava: Maturity 2012 11 | 5 | 2012
Výstava maturitních prací je ke zhlédnutí ve dnech 14. května - 1. června 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové.
Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 12.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Ředitelské volno 25 | 4 | 2012
Na pondělí 30. dubna 2012 vyhlásila ředitelka školy pro VOŠ i  SUŠTŘ ředitelské volno - budova bude uzavřena.
Třídní schůzky 13 | 4 | 2012
Dne 19. dubna 2012 se od 17:00 hod. konají ve vyhrazených učebnách třídní schůzky SUŠTŘ.
Výstava: Anna Rosová a Božena Rothmayerová 26 | 3 | 2012
Výstava z bohatého depozitáře naší školy je ke zhlédnutí ve dnech 4. dubna - 4. května 2012 ve školní galerii Emilie
Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 12.00 do 18.00. Srdečně vás zveme. Vernisáž výstavy se koná dne 3. dubna 2012 v 17.00 hod..
Pozvánka je ke stažení zde.
Celoškolský projekt BangBaby 19 | 3 | 2012
V  rámci projektu BangBaby -  program mezinárodní humanitární organizace Adra - se ve dnech 8.  a 9. března 2012
uskutečnilo focení charitativního kalendáře na rok 2013. Tohoto projektu se aktivně účastní i  naše škola. Výtěžek z  jeho prodeje poputuje na podporu slumových škol v  Bangladéši.
Na jeho tvorbě se podílí známý fotograf Robert Vano, který zachycuje významné dámy českého veřejného života a  jejich děti oblečené do oděvů inspirovaných bangladéšským životem a  kulturou.
Právě tyto oděvy navrhli, potiskli a  ušili studenti a  pedagogové naší školy.
Obrazovou reportáž najdete zde.
Vlajka pro Tibet 8 | 3 | 2012
Dne 10. března 2012 si připomeneme 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při které zemřelo nejméně 80 tisíc Tibeťanů.
Naše škola se připojuje k mezinárodní kampani vyvěšením vlajky.
Odborná stáž ve Finsku 27 | 2 | 2012
V  rámci projektu Dialogy -  program Leonardo da Vinci -  IVT 2011 - 2012 se ve dnech 4.  - 25. března 2012 zúčastní
12 studentek 2.  a  3.  ročníku ŠUSTŘ odborné stáže na finských školách v  Lahti a  v  Hämeenlinně.
Hlavním cílem projektu je získání a  porovnání praktických zkušeností ve svém oboru v  podmínkách zahraničního prostředí,
komunikačním jazykem je angličtina.
Lyžařský kurz 27 | 2 | 2012
Zúčastní se žáci prvního ročníku ve dnech 3.  - 9. března 2012 pod vedením prof. Jany Peškové a Věry Holomečkové.
Odjezd busem 3.  března v  z  Černého Mostu v 10.30 hod., návrat v pátek 9. března v  15.15 hod. tamtéž.
Ubytování na chatě Lovochemie Labská ve Špindlerově Mlýně. Skipasy platné pro celý areál Špindlerův Mlýn.
Výstava: Fotografie - Hilda Diasová a Ivan Soeldner 17 | 2 | 2012
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 23. února - 30. března 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek,
vždy od 12.00 do 18.00. Srdečně vás zveme. Vernisáž výstavy se koná dne 22. února 2012 v 17.00 hod..
Pozvánka je ke stažení zde.
Výstava klauzurních prací školního roku 2011/2012 z Návrhového kreslení a realizace v materiálu 29 | 1 | 2012
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 1. - 17. února 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek,
vždy od 10.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Přijmeme učitele odborných předmětů a praktického vyučování 24 | 1 | 2012
VOŠTŘ a SUŠTŘ Praha 1, U Půjčovny 9 hledá učitele odborných předmětů a praktického vyučování od 1. 5.  2012, případně krátké suplování již od 1. 3. - 23. 3. 2012 - zástup za MD.
Požadujeme VŠ výtvarného směru, se zaměřením na tvorbu dekorativních předmětů z přírodních materiálů, košíkářství a textilní řemeslné techniky. Pedagogická způsobilost.
CV a motivační dopis zasílejte do 15. 2. 2012 na adresu info@textilniskola.cz .
Pf 2012 22 | 12 | 2011
PF je ke stažení zde.
Výstava klauzurních prací školního roku 2011/2012 z Výtvarné přípravy a Figurálního kreslení 20 | 12 | 2011
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 4.- 27. ledna 2012 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 12.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
Pozvánka je ke stažení zde.
Schola Pragensis 2011 18 | 11 | 2011
24. – 26. listopadu 2011: Schola Pragensis 2011 – Kongresové centrum Praha, otevřeno čtvrtek – pátek 9.00 – 18.00 a v sobotu 9.00 – 16.00. V rámci této přehlídky a  nabídky pražských středních škol všechny srdečně zveme k  návštěvě expozice naší školy v I. patře, kde vás seznámíme se všemi obory a  obdržíte informace o studiu.
Výstava: Výběr z tvorby - Ivica Dudášová 6 | 11 | 2011
Výstava je ke zhlédnutí ve dnech 16. listopadu - 21. prosince 2011 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek,
vždy od 12.00 do 18.00. Srdečně vás zveme. Vernisáž výstavy se koná dne 15. listopadu 2011.
Pozvánka je ke stažení zde.
Den otevřených dveří 5 | 11 | 2011
18. listopadu 2011 vás zveme na prohlídku naší školy. Otevřeno bude od 10.00 - 18.00. Vedoucí oborů a další pracovníci i studenti vám rádi poskytnou informace o studiu a přijímacím řízení. Leták ke stažení zde.
Studentské oděvní forum 2011 5 | 11 | 2011
Netradiční přehlídka se koná v  sobotu dne 12. listopadu 2011 od 17.00 a 19.30 v divadle Ponec, Husitská 24A, Praha 3. Již po osmé představí své kolekce studenti středních, vyšších a vysokých uměleckých škol a oděvních ateliérů z Prahy, Brna, Plzně, Ústí nad Labem, Liberce a Jihlavy.
Přijďte se podívat! Od 21.00 do 23.00. Bude zde také probíhat šerpování 4. ročníku a  stužkování 1. ročníku naší školy.
Pozvánka je ke stažení zde.
Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 24 | 10 | 2011
Dne 24. 10. 2011 vyhlásila ředitelka školy I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 pro denní formu studia oboru vzdělávání Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů s talentovou zkouškou, které se koná v termínech 5. ledna a 9. ledna 2012. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2011.
Kritéria přijímacího řízení pro první kolo jsou ke stažení zde.
Přihláška ke studiu ke stažení zde.
Studijní obory SUŠTŘ pro rok 2012/2013 1 | 10 | 2011
Textilní výtvarnictví 82-41-M / 14
 • Ateliér nových médií
 • Ateliér tisku a tkaní
 • Ateliér bytového designu - NOVÉ
 • Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M / 07
 • Ateliér oděvu
 • Den otevřených dveří 1 | 10 | 2011
  12. října 2011 zveme všechny zájemce o studium i o dění na naší škole na prohlídku školy. Vedoucí oborů a další pracovníci i studenti vám rádi poskytnou informace o studiu.
  Výstava: Ateliér nových médií 24 | 9 | 2011
  Ve dnech 6. - 31.10 2011 je ve školní galerii Emilie Paličkové ke zhlédnutí výstava prací studentů Ateliéru nových médií. Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 12.00 do 18.00.
  Vernisáž se uskuteční dne 5. října 2011 v 17.00. Srdečně vás zveme.
  Pozvánka je k prohlédnutí a stažení zde.
  Veletrh řemesel 24 | 9 | 2011
  30. září a 1. října 2011, vždy od 10.00 do 17.00 budou ve stáncích na Karlově náměstí v rámci veletrhu prezentovány práce všech ateliérů s ukázkami řemeslných technik.
  Výstava studentských prací školy HAND MADE 25 | 8 | 2011
  Koná se ve dnech 14. září - 29. října 2011 ve výstavních prostorách Muzea policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2. Otevřeno každý den mimo pondělí od 10.00 do 17.00.
  Vernisáž s módní přehlídkou se uskuteční 13. září 2011 v 17.00 v prostorách Muzea policie ČR.
  Pozvánka je ke stažení zde.
  1. září 2011 - Začínáme! 30 | 8 | 2011
  Začátek školního roku - 1. září 2011 je pro studenty všech ročníků ŠUSTR v 8.00 pro obor VOŠ Konzervování a restaurování textilií v 8.00 a VOŠ Textilní řemesla v oděvní tvorbě v 9.00.
  Vyhlášení podzimního termínu Absolutorium VOŠ 25 | 8 | 2011
  Náhradní termín Absolutoria oboru VOŠ Konzervování a restaurování textilií je stanoven na pátek 30. září 2011 ve 12.00.
  Náhradní termín rozřazovacích testů AJ 25 | 8 | 2011
  Koná se dne 1. září 2011 v 10.30 v učebně č. 110 (4).
  Informace pro rodiče a žáky budoucího prvního ročníku 25 | 8 | 2011
  Výjezdní adaptační kurz se koná ve dnech 5. - 7. 9. 2011 v hotelu Sport v Harrachově.
  Výstava: RETRO Jarmila Trösterová 23 | 8 | 2011
  Koná se ve dnech 25. 8. - 30. 9. 2011 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 12.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
  Pozvánka je ke stažení zde.
  Vyhlášení podzimního termínu maturitních zkoušek 2010/2011 24 | 6 | 2011
  Náhradní a opravný termín podzimní ústní maturitní zkoušky státní i profilové části je stanoven na středu 14. září 2011.
  Výstava: Obrazy - Radmila Chadimová 13 | 6 | 2011
  Koná se ve dnech 7. 7. - 19. 8. 2011 ve školní galerii Emilie Paličkové. Otevřeno pondělí - pátek, vždy od 12.00 do 18.00. Srdečně vás zveme.
  2011/2012 9 | 6 | 2011
  Ve školním roce 2011/2012 opět otevíráme VOŠ tříletý obor 82-42-N/03 - Konzervování a restaurování textilií.

  úřední deska

  Informace zveřejňované povinným subjektem 1 | 9 | 2019
  Informace zveřejňované povinným subjektem dle §5 zákona 106/1999 Sb., a vyhlášky č.442/2006 Sb zde a Organizační schéma školy zde .
  Výzva k předložení nabídky pro nákup 15 NTB 23 | 10 | 2020
  Bližší informace naleznete v příloze zde.
  Volné pracovní místo od 1.1. 2021 13 | 10 | 2020
  Bližší informace naleznete v příloze zde.
  Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení do oborů Střední umělecké školy textilních řemesel 5 | 9 | 2020
  Pro školní rok 1921/22 ředitelka školy vyhlašuje následující kritéria pro I. kolo přijímacího řízení do oborů Střední umělecké školy textilních řemesel. Talentová zkouška je jednodenní, je součástí přijímacího řízení a uskuteční se ve dvou termínech 1. kola přijímacího řízení a to čtvrtek 7. 1. 2021 a v pondělí 11. ledna 2021. Uzávěrka pro podání přihlášek je do 30. listopadu 2020 (viz dok.).
  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Výzvy č. 3_430_11092019 Kompletní zaměření budovy školy 5 | 11 | 2019
  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky naleznete zde.
  Vyhlášení výzvy k cenové nabídce č.3_4301102019 Kompletní zaměření budovy školy 11 | 10 | 2019
  Ředitelka školy vyhlašuje výzvu k cenové nabídce č.3_4301102019 s názvem: „Kompletní zaměření budovy školy – pasport stavby“ s termínem podání do 21.10.2019.
  Bližší informace naleznete zde.
  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k výzvě č. 2_136_31052019 17 | 6 | 2019
  Bližší informace zde.
  Vyhlášení výzvy na zakázky malého rozsahu č. 2_136_31052019 31 | 5 | 2019
  Ředitelka školy vyhlašuje formou e-Poptávky: zde a zde.
  Rozhodnutí o zrušení výzvy č.j. 1_63_01032019 25 | 4 | 2019
  Rozhodnutí o zrušení výzvy č.j. 1_63_01032019 k datu 25.4. 2019 zde.
  Výzva k předložení nabídky: Oprava a nátěr dveří vybrané části budovy, č.j. 1_63_01032019 21 | 03 | 2019
  Uzávěrka výzvy je 12. 4. 2019 ve 12 hodin. Prohlídky místa dodávky jsou možné v pracovních dnech po telefonické domluvě na čísle 733 567 465 nebo 602 221 932.
  Bližší informace k výzvě zde.
  Tabulka výměr zde.
  Tabulka pro zpracování cenové nabídky zde.


  Archiv úřední desky.

  
  Výsledek výběrového řízení na místo učitele ČJL + Ekonomika 29 | 06 | 2018
  Bližší informace naleznete zde.
  Výsledné hodnocení výzvy 2_207_2018 – nákup notebooků pro výuku odborných předmětů 29 | 06 | 2018
  Bližší informace naleznete zde a zde.
  Oznámení rozhodnutí o zrušení výzvy 1_162_2018 29 | 06 | 2018
  Bližší informace naleznete zde.
  Výzva č. 1_162_01062018 – Oprava a nátěr dveří vnitřních dveří vybrané části budovy školy 12 | 07 | 2018
  Prohlídku místa zakázky před podáním nabídky je možné vykonat denně po telefonické domluvě (733 567 465, 602 221 932).
  Uzávěrka výzvy je 20. 6. 2018 ve 12hodin.
  Bližší informace naleznete zde a zde.
  Výzva č. 1_165_08062017 - Oprava a nátěr vnitřních dveří vybrané části budovy školy 19 | 06 | 2017
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Oprava a nátěr vnitřních dveří vybrané části budovy školy.
  Bližší informace naleznete zde.
  Příloha č. 1 zde.
  Rozhodnutí k výzvě č.  2_380_5122016 - Infrastruktura školní sítě" 12 | 12 | 2016
  Rozhodnutí zadavatele najdete najdete zde.
  Výzva č.  2/380/2016 k  podání nabídky pro VZMR - Infrastruktura školní sítě - zavedení WiFi 5 | 12 | 2016
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Infrastruktura školní sítě - zavedení WiFi.Podrobnější informace k  výzvě č.  2  najdete zde.
  Rozhodnutí k výzvě č.  1/128/2016 - Oprava a pokládka podlahové krytiny" 23 | 06 | 2016
  Rozhodnutí zadavatele najdete najdete zde.
  Výzva č.  1/128/2016 k  podání nabídky pro VZMR - Oprava a pokládka podlahové krytiny 23 | 06 | 2016
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Oprava a pokládka podlahové krytiny ve vybraných učebnách budovy školy. Podrobnější informace k  výzvě č.  1  najdete zde.
  Rozhodnutí k výzvě č.  3/369/2015 - Úklid prostor ve ve VOŠTŘ a SUŠTŘ" 14 | 12 | 2015
  Rozhodnutí zadavatele najdete najdete zde.
  Výzva č.  3/369/19/11/2015 k  podání nabídky pro VZMR - Úklid prostor ve VOŠTŘ a SUŠTŘ" 1 | 12 | 2015
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Úklid prostor budovy VOŠTŘ a SUŠTŘ,Praha 1, U Půjčovny Podrobnější informace k  výzvě č.  3  najdete zde.
  Příloha č. 2 zde.
  Příloha č.3 zde.
  Rozhodnutí k výzvě č.  2/368/19/11/2015 - Nákup notebooků pro výuku ve VOŠTŘ a SUŠTŘ" 1 | 12 | 2015
  Rozhodnutí zadavatele najdete najdete zde.
  Výzva č.  2/368/19/11/2015 k  podání nabídky pro VZMR - Nákup notebooků pro výuku ve VOŠTŘ a SUŠTŘ“ 25 | 11 | 2015
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Nákup 15 ks notebooků pro výuku ve VOŠTŘ a SUŠTŘ.
  Podrobnější informace k  výzvě č.  2  najdete zde.
  Rozhodnutí k výzvě č.  1/166/9/6/15 k  podání nabídky pro VZMR - Nákup stolních počítačů... 25 | 6 | 2015
  Rozhodnutí zadavatele najdete najdete zde.
  Výzva č.  1/166/9/6/15 k  podání nabídky pro VZMR - Nákup stolních počítačů pro VOŠTŘ a SUŠTŘ 10 | 6 | 2015
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Nákup stolních počítačů pro VOŠTŘ a  SUŠTŘ.
  Podrobnější informace k  výzvě č.  1  včetně přílohy najdete zde.
  Zrušení části rozhodnutí k výzvě č.  1/2014 -  Výměna dlažeb a obnova vnitřních nátěrů 26 | 5 | 2014
  Na základě nově zjištěných skutečností rozhodl zadavatel o zrušení zakázky 1c/2014.Zrušení části rozhodnutí najdete zde.
  Rozhodnutí k výzvě č.  1/2014  - Výměna dlažeb a obnova vnitřních nátěrů 23 | 5 | 2014
  Rozhodnutí najdete zde.
  Výzva č.  1/2014  k  podání cenové nabídky pro VZMR -  Výměna dlažeb a obnova vnitřních nátěrů 12| 5 | 2014
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna dlažeb na chodbách budovy a obnova vnitřních nátěrú v prostorách školy. Podrobnější informace k  výzvě č.  1/2014  najdete zde. Obrazová příloha: zde.
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici pedagogického pracovníka 21 | 3 | 2014
  Výběrové řízení na pozici pedagogického pracovníka ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel (od 1.9.2014 - zástup po dobu mateřské dovolené)- pozice restaurátorka textilií.
  Podrobnější informace najdete zde.
  Rozhodnutí k výzvě č.  4  k  podání nabídky pro VZMR -  Vybavení počítačové učebny 18 | 7 | 2013
  Rozhodnutí najdete zde.
  Výzva č.  4  k  podání nabídky pro VZMR -  Vybavení počítačové učebny 4 | 7 | 2013
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Vybavení počítačové učebny č.  103 pro VOŠTŘ a  SUŠTŘ.
  Podrobnější informace k  výzvě č.  4  najdete zde.
  Příloha A: zde.
  Pronájem učeben a kreslíren 23 | 4 | 2013
  Pronajmeme učebny a kreslírny v naší škole ve školním roce i o  prázdninách k využití na kurzy, semináře apod.
  Tel. 604988584, 224218850
  Ceník a další podrobnosti naleznete zde.
  Pronájem Galerie Emilie Paličkové 23 | 4 | 2013
  Možnost pronájmu Galerie Emilie Paličkové v naší škole ve školním roce i o  prázdninách k využití na výstavy.
  Ceník a další podrobnosti naleznete zde.
  Rozhodnutí zadavatele o  výběru nabídky k VZMR -  Rekonstrukce žákovských toalet 11 | 4 | 2013
  Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla ředitelka školy, že nejvhodnější nabídku podal uchazeč č.4
  Rozhodnutí najdete zde.
  Výzva č.  3  k  podání nabídky pro VZMR -  Rekonstrukce žákovských toalet 19 | 3 | 2013
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu -  Rekonstrukce žákovských toalet v  budově VOŠTŘ a  SUŠTŘ.
  Podrobnější informace k  výzvě č.  3  najdete zde.
  Příloha č.1 Projektová dokumentace 2.  NPzde.
  Příloha č.2 Projektová dokumentace 1.  NP a  3.  NPzde.
  Rozhodnutí k nabídce VZMR 23 | 11 | 2012
  Rozhodnutí najdete zde.
  Výzva k podání nabídky pro VZMR 9 | 11 | 2012
  Zadáváme veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku kompletního vybavení mobilní počítačové učebny.
  Podrobnější informace k výzvě informace najdete zde.
  Vyhlášení výběrového řízení na kumulované pracovní místo 31 | 10 | 2012
  Výběrové řízení na místo nepedagogického zaměstnance ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a
  Střední umělecké škole textilních řemesel (od ledna 2013)- pozice projektový pracovník (manager).
  Podrobnější informace informace najdete zde.
  Letní kreativní kurz 22 | 6 | 2012
  Ve dnech 9. července až 13. července 2012 se koná v prostorách naší školy Letní kreativní kurz řemeslných technik.
  Program a další informace najdete zde.

  obrazové aktuality

  pohyblivé obrazy

  Trhlina - Škvíra ve stázi Adra Pod Dohledem
  PRG a TX logo
  © | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9